0

Vyriausybė savo pranešime spaudai teigia, kad dar didesnis ir nuolatinis visų ir visko stebėjimas yra demokratijos pagrindas. Kitaip, esą, nebus įmanoma mūsų apginti nuo demokratijos priešų.

Šiandien, kaip rašoma pranešime, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pristatė viešojo valdymo apžvalgą „Government at a Glance 2023“.

Renginyje pasisakė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, EBPO generalinis sekretorius Mathiasas Cormannas, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja vertybėms ir skaidrumui Vera Jourova. Renginyje buvo pristatyta EBPO viešojo valdymo apžvalga ir įvyko panelinė diskusija, skirta demokratinio valdymo stiprinimui ir pasitikėjimo viešosiomis institucijomis didinimui.

„Šiais laikais itin svarbu demokratiniam atsparumui skirti tinkamą dėmesį. Geopolitiniai, technologiniai ir kiti pokyčiai nuolat verčia mus permąstyti ir iš naujo atrasti, kaip demokratinės vyriausybės vykdo gero valdymo pažadą,“ – savo kalboje pabrėžė Vyriausybės kanclerė.

Anot G. Balčytytės, pastarųjų metų įvykiai parodė, kad šiame greitėjančiame pasaulyje skaitmenizuotų paslaugų, duomenų skaitmeninimo ir jų panaudojimo bei viešojo administravimo procesai turi būti nuolatos permąstomi.

Geopolitiniai, technologiniai ir kiti pokyčiai nuolat verčia mus permąstyti ir iš naujo atrasti, kaip demokratinės vyriausybės vykdo gero valdymo pažadą

„Išsamūs, patikimi realaus laiko duomenys suteikia mums galimybių geriau pritaikyti savo socialinę politiką ir sveikatos priežiūros sprendimus, taigi – būti efektyvesniems. Teko išmokti nelengvą pamoką: pamatėme, kad neturėdami tikslių duomenų ir su jais dirbti reikalingų įrankių, esame priversti eikvoti lėšas tiems, kuriems jos nebūtinos, kartu nuolat pritrūkstame išteklių tiems, kam jie gyvybiškai svarbūs“, – pastebėjo kanclerė.

Vyriausybės kanclerė pristatė Lietuvos lyderystę taikant duomenimis grįstus sprendimus. Kaip svarbiausius pasiekimus minėjo Valstybės duomenų agentūros atsiradimą, Valstybės duomenų valdysenos platformos sukūrimą, kuri didina tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus veiklų efektyvumą. Vis dėlto, kanclerė pabrėžė, kad dabartinis viešasis administravimas su savo dabartinėmis struktūromis ir veikimo modeliais negeba adekvačiai reaguoti į sparčiai kylančius visuomenės poreikius ir siekti tikrų skaitmenizacijos naudų.

Vyriausybės kanclerė palietė dezinformacijos temą ir pabrėžė nuolatinę Lietuvos kovą su šiuo reiškiniu Covid-19 pandemijos, nelegalios migracijos per Lietuvos ir Baltarusijos sieną bei šiuo metu Ukrainoje vykstančio Rusijos karo metu.

„Labai svarbu, kad mūsų šalys ne tik kovotų su dezinformacija: turime nuolat įrodinėti savo piliečiams ir patys sau, kad demokratijos, nepaisant įtraukių ir dėl to lėtų procesų, geba suvaldyti krizes, įgyvendinti idėjas ir kurti palankią augimui aplinką“, – kalbėdama renginyje pažymėjo G. Balčytytė.

Demokratinio valdymo stiprinimui ir pasitikėjimo viešosiomis institucijomis didinimui dedikuotame renginyje pristatyta aštuntoji EBPO viešojo valdymo apžvalga buvo išleista birželio 23 d.

Apžvalgoje pateikiami naujausi tarptautiniu mastu palyginami duomenys apie tai, kaip EBPO šalių ir kai kurių kitų šalių vyriausybės veikia tokiais klausimais kaip pasitikėjimas, moterų ir jaunimo atstovavimas, viešieji finansai ir biudžeto sudarymas, užimtumas, skaitmeninimas ir viešųjų paslaugų teikimas. Dokumente taip pat kalbama apie demokratinį atsparumą krizių eroje, atkreipiamas dėmesys į problemines demokratinių valstybių valdysenos sritis.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva