0

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai praleidžia didžiąją savo laiko dalį, todėl šių įstaigų aplinka turi būti saugi ir atitikti visus vaiko poreikius. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai ugdymo įstaigų darbuotojams ir tėveliams primena pagrindinius reikalavimus, kurie užtikrina saugią vaikų ugdymo aplinką.

Veiklai būtinas leidimas-higienos pasas

Darželiai, norėdami vykdyti priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą, privalo turėti leidimą-higienos pasą (LHP). Šis dokumentas parodo, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Ar pasirinkta ugdymo įstaiga turi LHP, galima pasitikrinti Licencijų informacinėje sistemoje.

„Pačios ugdymo įstaigos taip pat gali pasitikrinti, kaip jos atitinka nustatytus reikalavimus pasinaudodamos kontrolės klausimynu“, – atkreipia dėmesį NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (VSSKS) vyriausioji specialistė Viktorija Kokštytė.

Kasmet pasitikrinti sveikatą

Primename, kad ir darželio darbuotojai, ir vaikai, kasmet turi pasitikrinti sveikatą. Visi įstaigoje dirbantys darbuotojai (turintys ir neturintys tiesioginį kontaktą su vaikais) turi kasmet pasitikrinti, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (tuberkulioze).Vaiko sveikata turi būti patikrinama prieš pradedant lankyti darželį, o po to ir kiekvienais metais. Specialistai atkreipia dėmesį, kad draudžiama vesti vaiką į darželį, jei jam pasireiškė kosulys, vaikas dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, karščiuoja, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų, turi utėlių ar glindų. Pažymėtina, kad tokie požymiai, kaip išskyros iš nosies, kosulys nėra specifiškas užkrečiamosioms ligoms, todėl esant šiems simptomams vaikas gali būti priimtas į darželį. Taip pat svarbu tai, kad, prireikus pagalbos, lengvai pasiekiamoje vietoje būtų pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis nustatytus reikalavimus.

Grupėse – atitinkamas skaičius vaikų

Atkreipiame dėmesį, kad vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. Pavyzdžiui, komplektuojant grupes, vienam vaikui iki 3 metų amžiaus turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės patalpų / erdvių ploto, 3 metų ir vyresniam vaikui – ne mažiau kaip 4 kv. m ploto, o specialiųjų poreikių turinčiam vaikui – ne mažiau kaip 5 kv. m.

Įrenginiai – apsaugoti

Svarbu, kad darželyje vaikams skirti baldai būtų nesulūžę – pritaikyti vaikams pagal jų ūgį ir amžių.

Yra nustatytas reikalavimas, kad ugdymo patalpose esančius elektros lizdus (jei vaikai prie jų gali prieiti) būtina uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis, o šildymo prietaisus, turinčius aštrias briaunas – apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitomis priemonėmis. „Langai, kurie yra varstomi, privalo turėti ribotuvus arba kitas apsaugos priemones tam, kad vaikas negalėtų jų atidaryti. Be to, HN 75: 2016 nurodyta, jog laiptai ir laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga: darželiuose draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, o laiptų pakopos negali būti siaurėjančios“, – akcentuoja NVSC atstovė.

Teritorija – aptverta

Vaikų darželio teritorija arba šios teritorijos dalis, kurioje yra įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora. Taip pat čia turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių, pavyzdžiui, pavėsinės, skėčiai, ar želdiniai, sudarantys šešėlį. „Tačiau ne visos įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą turi turėti savo sklypą ar teritoriją, skirtą vaikų žaidimams. Jei darželyje ugdoma iki 60 vaikų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, jis gali ir neturėti savo sklypo ar teritorijos, ir naudotis kita vaikų žaidimui tinkančia erdve (pvz., viešoje vietoje įrengta vaikų žaidimų aikštele, parko teritorija ir pan.). Tokiu atveju būtina numatyti vaikų nuvykimo, grįžimo ir buvimo toje erdvėje saugos priemones“, – atkreipia dėmesį NVSC specialistė.

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

The post NVSC: svarbu užtikrinti sveiką ir saugią aplinką darželiuose appeared first on Visuomenės sveikatos biuras.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata