0

2021 09 22

Šv. Jeronimo premijos užsienio literatūros vertėjui į lietuvių kalbą laureate šiemet išrinkta Jonė Ramunytė už prancūzų klasikinės ir šiuolaikinės literatūros vertimus, tiksliai išreiškiančius originalo menines ir stilistines ypatybes, už geriausių vertimo tradicijų puoselėjimą. Vertinimo komisiją sudarė: dr. Vytautas Bikulčius (pirmininkas), Diana Bučiūtė, Laimantas Jonušys, Rūta Lazauskaitė, Gediminas Pulokas.

Šv. Jeronimo premija už vertimus iš lietuvių į užsienio kalbą šiemet apdovanojamas Klemenas Piskas už klasikinės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimus į slovėnų kalbą. Vertinimo komisiją sudarė: Irena Aleksaitė, Birutė Jonuškaitė, Rūta Lazauskaitė, Laima Masytė, Kristina Tamulevičiūtė.

J. Ramunytė iš savo mamos, iškilios vertėjos Ramutės Ramunienės, 2008 m. taip pat apdovanotos Šv. Jeronimo premija, paveldėjo ne tik meilę prancūzų kalbai ir prancūzų literatūrai, bet ir vertėjui būtinas savybes: atsakingą požiūrį į savo darbą, kruopštumą, kalbos jausmą, jautrumą žodžiui. J. Ramunytė įnešė svarų indėlį į lietuviškų vertimų aruodą – išvertė apie septynias dešimtis knygų, paskelbė daug vertimų periodikoje. Tarp jos verstų autorių – Nobelio premijos laureatai J. M. G. Le Clézio ir P. Modiano, Gonkūrų premijos laureatai R. Gary, T. Ben Jellounas, J. P. Dubois, prancūzų literatūros klasikai J. Giono, F. Sagan, S. de Beauvoir, garsūs šiuolaikiniai rašytojai E. Carrère’as ir P. Claudelis, vaikų aukso fondo atstovai D. Pennacas ir M. Aymé.K. Piskas.Tihomiro Pintero nuotrauka

2004 m. J. Ramunytė yra pelniusi Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus premiją už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą – André Dhôtelio „Kraštas, kurio niekada neprieisi“.

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

K. Piskas bemaž 20 metų verčia iš lietuvių kalbos, jo darbų diapazonas itin platus: nuo klasikinės (K. Borutos „Baltaragio malūnas“) iki šiuolaikinės, taip pat vaikų (J. Ivanauskaitės, S. Parulskio, K. Kasparavičiaus, G. Morkūno ir daugelio kitų) literatūros kūrinių. Vertėjas sudarė ir išvertė lietuvių novelių antologiją (2007), išvertė ir poezijos (T. Venclovos, Vl. Braziūno, D. Petrošiaus ir kt.). Vertimus skelbia ir kultūrinėje slovėnų spaudoje (S. T. Kondroto, L. S. Černiauskaitės), pats aktyviai siūlo lietuvių autorių kūrinius Slovėnijos leidėjams.

Šv. Jeronimo premijos laureatams bus įteiktos rugsėjo 30 d. 16.30 val. Kultūros ministerijoje.

Jonės Ramunytės nuotraukos autorius – Vladas Braziūnas, Klemeno Pisko – Tihomiras Pinteris

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos