0


Paauglio
pasaulis:
koks
yra
suaugusiųjų
vaidmuo?

Mokslininkai
vieningai
sutaria,
kad
psichologinė
gerovė
yra
vienas
reikšmingiausių
rodiklių,
lemiančių
jaunų
žmonių
bendrą
savijautą
bei
teigiamai
susijęs
su

elgesiu
(Huebner,
2022).
Bronfenbrenner’io
ekologinių
sistemų
teorijoje
(You
ir
kt.,
2018;
cit.
Bronfenbrenner,
1979)
pabrėžiama
asmeninio
ir
socialinio
(aplinkos)
konteksto
svarba
raidai,
todėl
norint
suprasti,
kaip
paaugliai
vertina
savo
gyvenimą,
svarbu
atsižvelgti
į
individualius,
šeimos
ir
aplinkos
veiksnius
(You,
Lim,
Kim,
2018;
cit.
Cho
ir
kt.,
2011).
Paauglystės
laikotarpiu
gaunamas
grįžtamasis
ryšys

bendraamžių,
tėvų
ir
mokytojų
yra
itin
svarbus,
padeda
formuotis
identitetui,
savojo


sampratai
(Eriksonas,
1986).

Šeima
yra
pirminė
vaiko
socializacijos
vieta,
o
paauglystės
laikotarpiu
santykiai
šeimoje
stipriai
veikia
jaunuolio
asmenybę
(Zabala,
Ramos-Diaz,
Rodriguez-Fernandez,
Nunez,
2020;
cit.
Fernández-Zabala
ir
kt.,
2016a;
Axpe
ir
kt.,
2019;
Bully
ir
kt.,
2019).
Taip
yra
todėl,
jog
paaugliai
dažniausiai
pasikliauja
tėvais
dėl
emocinės
ir
kitokios
paramos
(tokios
kaip
meilė
ar
finansai),
o
kai
ji
yra
pasiekiama,
paaugliai
patiria
mažiau
streso,
tai
stiprina

psichikos
sveikatą
(Bi,
Stevens
ir
kt.,
2021;
cit
Auerbach
ir
kt.,
2011;
Rueger
ir
kt.,
2016).
Dėl
to,
remiantis
šiomis
prielaidomis,
kai
kurie
tyrimai
patvirtina,
jog
tėvų
parama
yra
svarbesnė
paauglių
pasitenkinimui
nei
draugų,
mokytojų
ir
(ar)
kitų
klasės
draugų
parama
(Bi,
Stevens
ir
kt.,
2021;
cit.
Jimenez

Iglesias
ir
kt.,
2017).
Šeima
stipriausiai
yra
susijusi
su
gera
mokinių
savijauta
(Chan
ir
kt.,
2022;
cit.
Heerde
ir
Hemphill,
2018;
Rueger
ir
kt.,
2016).
Moksliniai
tyrimai
atskleidė,
jog
konfliktiški
santykiai
tarp
tėvų
ir
vaikų
bei
nesutarimai
lemia
tai,
jog
vaikai
patiria
daugiau
psichologinių
sunkumų,
o
tai
savo
ruožtu
skatina
juos
vartoti
alkoholį
ar
narkotikus,
asocialiai
elgtis
bei
padidina
riziką
susirgti
depresija
(Kalvaitienė,
2017;
cit.
Foreland,
1994).
Dažnai
tėvai,
kai

vaikas
įžengia
į
paauglystės
periodą,
patiria
daugybę
sunkumų,
ir
nors
jie
savo
atžalą
labai
myli,
kartais
sunku
rasti
būdų,
kaip
išreikšti
jausmus,

daryti,
kad
perėjimas
nuo
vaikystės
iki
suaugystės
taptų
kuo
sklandesnis.

Mokykloje
vaikai
praleidžia
didžiąją
dalį
savo
laiko.
Mokytojai
kaip
suaugusieji
gali
atlikti
labai
svarbų
vaidmenį
atpažįstant,
padedant
ir
palaikant
savo
mokinių
psichikos
sveikatą
(Liao,
Ameyaw,
Liang,
Wijian,
2023;
cit.
Atkins
ir
kt.,
2011;
McGorry
ir
kt.,2011;
Rowling,
2015).
Pedagogai,
kurdami
sveiką
akademinę
aplinką,
kurioje
būtų
kuriami
draugiški
mokytojo
ir
vaikų
santykiai,
paremti
pagarba,
palaikymu
ir
vertybėmis,
padeda
mokiniams
ne
tik
gerai
jaustis,
bet
ir
sėkmingai
mokytis
(Suldo,
Friedrich,
White,
Farmer,
Devon,
Michalovski,
2019;
cit.
Doll,
Zucker,
Brehm,
2004).
Moksleiviai
ne
visada
yra
patenkinti
bendravimu
su
mokytojais,
t.
y.,
dažnai
pastebima,
jog
moksleiviai
jaučia,
kad
su
jais
kaip
su
asmenybėmis
yra
nepagarbiai
bendraujama,
nesidomima
vidiniais
jausmais
ir
išgyvenimais,
neatsižvelgiama
į

problemas,
interesus,
poreikius
(Kalvaitienė,
2017;
cit.
Bemotas,
1995).
Tarptautinių
mokinių
vertinimo
programos
(PISA)
Slovakijoje
atlikto
tyrimo
rezultatai
parodė,
jog
mokyklos
kontekstas
yra
laikomas
vienu

veiksnių,
susijusių
su
patyčiomis,
bendraamžių
ir
mokytojų
santykiais
(Blaskova,
McLellan,
2017;
cit.
Sarkova,
2010).
Danielson‘as
su
kolegomis
(2009),
apklausęs
3358
Norvegijos
mokinius,
nustatė,
kad
tik
mokytojų
parama
buvo
susijusi
su
mokinių
pasitenkinimu
gyvenimu,
o
tai
rodo
mokytojų
svarbą
jaunų
žmonių
gyvenime
(You,
Lim,
Kim,
2018).

Liao
ir
kt.
metaanalizės
apžvalgos
rezultatai
rodo,
jog
mokytojai
gali
reikšmingai
prisidėti
prie
mokinių
psichikos
sveikatos
gerinimo,
suteikdami
jiems
žinių
apie
psichikos
sveikatą,
požiūrį
į
problemas
bei
sprendimus,
susijusius
su
psichikos
sveikata
(tai
padeda
mažinti
stigmą)
(Liao,
Ameyaw,
Liang,
Wijian,
2023).
Tai
patvirtina
ir
Fretian
bei
kolegų
metaanalizės
rezultatai

intervencijos,
vykdomos
mokyklose,
rodo
stabilų
psichikos
sveikatos
raštingumo
gerėjimą
bei
gali
mažinti
stigmą,
susijusią
su
psichikos
sveikata
(Fretian,
Kirchhoff,
Okan,
Bauer,
Ullrich,
2022).
Nenustatyta
reikšmingų
skirtumų
tarp
intervencijos
tipų,
tačiau
patvirtinama,
jog
intervencijos
yra
susijusios
su
sėkmingais
rezultatais
ilgalaikėje
perspektyvoje,
siekiant
pagerinti
požiūrį
apie
psichikos
ligas
(Fretian
ir
kt.,
2021).
Mokymai
apie
pirmosios
psichikos
pagalbos
žinias
yra
susiję
su
pagerėjusiu
psichikos
sveikatos
sutrikimų
atpažinimu,
įsitikinimais
bei
veiksmingu
gydymu,
taip
pat
mažina
stigmatizaciją

ši
apžvalga
patvirtina
mokymų
veiksmingumą
gerinant
psichikos
sveikatos
raštingumą
bei
teikiant
pagalbą
asmenims,
turintiems
psichikos
sveikatos
problemų
(po
6
mėnesių)
(Morgan,
Ross,
Reavley,
2018).

Ypatingai
svarbu,
jog
paauglystės
laikotarpiu
tėvai,
mokytojai
ar
kiti
suaugę
asmenys
atsižvelgtų
į
situacijas,
kurios
gali
kelti
stresą
ar
įtampą
paaugliui,
nes
tai
yra
susiję
su
psichikos
bei
fizinės
sveikatos
rizikos
veiksniais
(Roth,
Meigen,
Hiemisch,
Poulain,
2023).
Labai
svarbu
suvokti,
jog
paauglių
problemos
visada
turi
kontekstą
(Townsend,
2020).
Kad
ir
kaip
sunku
ramiai
vertinti
situaciją,
visada
verta
atidžiai
permąstyti,

ketinate
daryti
ir
kaip
spręsti
problemą,
kuri
slypi
daug
giliau.
J.
Townesed
(2020)
rekomenduoja
atidžiai
pergalvoti,

ko
kyla
problema:

 • atsiribojimas,
  įskaudinimas
  ar
  nusivylimas

  atsiribojęs,
  įskaudintas
  ar
  drąsos
  netekęs
  paauglys
  siekia
  supratimo
  ir
  palaikymo.
  Tai,
  kaip
  yra
  patenkinami
  vaiko
  emociniai
  poreikiai
  (per
  meilę,
  palaikymą,
  discipliną),
  lemia
  jo
  būseną
  ir
  elgesį.
  Svarbiausia
  tokiu
  metu
  užmegzti
  ryšį
  su
  paaugliu;
 • medicininės
  ar
  emocinės
  būklės

  patikrinkite,
  ar
  tai
  nėra
  klinikinė
  problema.
  Skydliaukės
  problemos,
  karštinės,
  epilepsija,
  dėmesio
  stokos
  sutrikimas,
  hiperaktyvumo
  sindromas,
  depresija
  ir
  nerimas

  visa
  tai
  gali
  būti
  veiksniai,
  lemiantys
  vaiko
  elgesį;
 • vidinės
  struktūros
  trūkumas

  tai
  gebėjimas
  būti
  organizuota,
  atsakinga,
  turinčia
  savikontrolės
  įgūdžių,
  asmenybe.
  Gal
  vaikui
  reikalinga
  jūsų
  pagalba,
  kuri
  padėtų
  išmokti
  atidėti
  pasitenkinimą,
  kantrybės,
  savikontrolės,
  pagarbos
  sau
  ir
  kitiems
  ar
  suvaldyti
  impulsus;
 • namų
  aplinkos
  problemos

  nesantaika
  namuose,
  sutuoktinių
  problemos
  ar
  skyrybos
  labai
  paveikia
  paauglį.

Kiekvienas
vaikas
yra
unikalus,
ir
jo
varginantis
elgesys
gali
būti
susijęs
su
konkrečia,
jam
svarbia
problema.
Suvokimas,
kad
juo
rūpinamasi,
kad
jis
yra
mylimas,
suteikia
jam
saugumo
jausmą
(Izaguirre,
Rodriguez,
Palacios,
2021;
cit.
Cobb,
1976),
tačiau
tam
tikrais
momentais
bendravimo
patirtis
gali
netapti
palaikymu,
jei
pats
asmuo
nepripažįsta
to
kaip
palaikymo. 
Svarbu
išmokti
klausytis
taip,
jog
vaikas
jaustųsi
išklausytas,
o
jo
jausmai
pripažinti

tik
tuomet
jis
galės
atsakyti
su
pasitikėjimu
ir
pagarba.
Rodydami
asmeninį
pavyzdį,
galime
ugdyti
bendravimo
įgūdžius,
kurie
yra
reikalingi
visiems,
norintiems
kurti
sveikus,
pagarba
grįstus
ir
pasitenkinimą
teikiančius
santykius.
Plėtodami
jausmų
žodyną,
kuris
mums
leis
aiškiai
ir
konkrečiai
įvardinti
ar
atpažinti
emocijas,
galime
lengviau
užmegzti
ryšį
su
savo
vaikais
(Rosenberg,
2021).
Vaikai
stebi,
kaip
aplinkoje
žmonės
pasitiki
ir
bendradarbiauja,
jie
internalizuoja
įsitikinimus
ir
požiūrį
į
kitus
žmones
kaip
prosocialius
ir
palaikančius,
todėl
šiuos
įsitikinimus
perkelia
į
savo
bendravimą
su
kitais
(Bi,
Stevens,
Maes,
Delaruelle
ir
kt.,
2021;
cit.
Van
Lange,
2015).

Apibendrinant
galima
dar
kartą
paminėti,
jog
draugų,
šeimos,
mokytojų
ar
kitų
šalia
esančių
žmonių
palaikymas
yra
labai
svarbus
(Zhang,
Wang,
Neitzel,
2023).
Tačiau
labai
svarbu
atkreipti
dėmesį
į
tai,
jog
susidūrus
su
tokiomis
problemomis,
kurias
sunku
spręsti,
žinios
ir
įgūdžiai
negelbėja,
tad
yra
būtina
kreiptis
profesionalios
pagalbos,
kadangi
laiku
negavus
tinkamos
priežiūros
ir
palaikymo,
psichikos
sunkumai
didėja
ir
gali
pavirsti
sutrikimais.
Mokykime
savo
vaikus
nebijoti
jaustis
pažeidžiamais,
nes
tai
gali
padėti
išspręsti
kylančius
sunkumus.
Žinios
ir
įgūdžiai,
padedantys
konstruktyviai
spręsti
problemas,
gali
padėti
stiprinti
vaikų
psichologinį
atsparumą
bei
psichikos
sveikatą.
Žinios
ir
įsitikinimai,
kurie
apima
atpažinimą,
valdymą,
supratimą
kaip
elgtis
siekiant
pagalbos,
stigmos
mažinimą,
savipagalbos
bei
pagalbos
kitiems
gerinimą,
yra
vienas
pagrindinių
veiksnių,
padedančių
atpažinti
ankstyvuosius
psichikos
sutrikimų
požymius
bei
valdyti
pagalbos
ieškojimą
su
jais
susidūrus
(Liao,
Ameyaw,
Liang,
Wijian,
2023;
cit.
Jorm
ir
kt,
1997;
Jorm,
2012;
Kutcher,
Bagnell
ir
Wei,
2015;
Kajawu
ir
kt.,
2016).

Informaciją
parengė
psichologė
Giedrė
Gutauskienė.


Literatūros
sąrašas:

 • Roth,
  A.,
  Meigen,
  Ch.,
  Hiemisch,A.,
  Kiess,
  W.,
  Poulain,
  T.
  (2023).
  Association
  between
  Stressful
  Life
  Events
  and
  Increased
  Psychical
  and
  Psychological
  Health
  Risk
  in
  Adolescents:
  A
  Longitudinal
  Study.

  Environment
  Research
  and
  Public
  Health.

  20(2).
  Doi:

  https://doi.org//10.3390/ijerph20021050
 • Cobb,
  C.L.
  (2023).
  Mental
  health
  and
  disadvantaged
  youth:
  Empowering
  parents
  as
  interventionists
  through
  technology.

  American
  Psychologist.
  Advance
  online
  publication.

  Doi:

  https://doi.org/10.1037/amp0001156
 • Clendennen,
  S.L.,
  Baojiang,
  Ch.,
  Sumbe,
  A.,
  Harrell,
  M.B.
  (2023).
  Patterns
  in
  Mental
  Health
  Symptomatology
  and
  Cigarette,
  E-cigarette,
  and
  Marijuana
  Use
  Among
  Texas
  Youth
  and
  Young
  Adults
  Amid
  the
  Coronavirus
  Disease
  2019
  Pandemic.

  Oxford
  Academic:


  Nicotine
  &
  Tobacco
  Research

  25
  (2)
  266-273
  p.
  Doi:

  https://doi.org/10.1093/ntr/ntac205
 • Jenssen,
  B.
  P.,
  Walley,
  S.
  C.,
  Boykan,
  R.,
  Caldwell,
  A.
  L.,
  Camenga,
  D.
  (2023).
  Protecting
  Children
  and
  Adolescents
  From
  Tabacco
  and
  Nicotine.

  Pediatrics

  151
  (5).
  Doi:

  https://doi.org/10.1542/peds.2023-061806
 • Morgan,
  A.
  J.,
  Ross,
  A.,
  Reavley,
  N.
  J.
  (2018).
  Systematic
  review
  and
  meta-analysis
  of
  Mental
  Health
  First
  Aid
  training:
  Effects
  on
  knowledge,
  stigma,
  and
  helping
  behaviour.

  Plos
  One.

  Doi:

  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197102
 • Fretian,
  A.
  M.,
  Graf,
  M.,
  Kirchoff,
  S.,
  Glinphratum,
  G.,
  Bollweg,
  T.
  M.,
  Sauzet,
  O.,
  Bauer,
  U.
  (2021).
  The
  Long-Term
  Effectiveness
  of
  Interventions
  Addressing
  Mental
  Health
  Literacy
  and
  Stigma
  of
  Mental
  Illness
  in
  Children
  and
  Adolescents:
  Systematic
  Review
  and
  Meta-Analysis.

  International
  Journal
  of
  Public
  Health.

  Doi:

  https://doi.org/10.3389/ijph.2021.1604072
 • Fretian,
  A.,
  Kirchhoffs,
  S.,
  Okan,
  O.,
  Bauer,
  U.
  (2022).
  Results
  from
  a
  systematic
  review
  of
  interventions
  promoting
  mental
  health
  literacy
  in
  youth.

  European
  Journal
  of
  Public
  Health

  32(3).
  Doi:

  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac129.248
 • Madigan,
  Sh.,
  Korczak,
  D.J.,
  Vaillancourt,
  T.,
  Racine,
  N.,
  Hopkins,
  W.G.,
  Pador,
  P.,
  Hewitt,
  J.M.A.,
  AlMousawi
  B.,
  McDonald,
  Sh.,
  Neville,
  R.D.
  (2023).
  Comparison
  of
  paediatric
  emergency
  department
  visits
  for
  attempted
  suicide,
  self-harm,
  and
  suicidal
  ideation
  beforeband
  during
  the
  COVID-19
  pandemic:
  a
  systematic
  review
  and
  meta-analysis.

  The
  Lancet
  Psychiatry.

  Doi:

  https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00036-6
 • Capobianco,
  L.,
  Adewusi,
  J.,
  Cooper,
  B.,
  Belcher,
  A.,
  Wells,
  A.
  (2023).
  Effectiveness
  of
  physical
  and
  mental
  health
  interventions
  for
  young
  people
  with
  heart
  conditions:
  protocol
  for
  a
  systematic
  review
  and
  meta-analysis.

  BMJ
  Journals:
  Cardiovascular
  medicine
  Protocol

  13
  (2).
  Doi:

  https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067342
 • Munick,
  S.
  M.,
  Lin,
  J.
  A.,
  Milliren,
  C.E.,
  Braverman,
  P.
  K.,
  Brigham,
  K.
  S.,
  Fisher,
  M.
  M.,
  Golden,
  N.
  H.,
  Jary,
  J.
  M.,
  Lemly,
  D.
  C.,
  Matthews,
  A.,
  Ornstein,
  R.
  M.,
  Roche,
  A.,
  Rome,
  S.
  E.,
  Rosen,
  E.L.,
  Sharma,
  Y.,
  Shoo,
  J.,
  K.,
  Taylor,
  J.L.,
  Thew,
  M.,
  Vo,
  M.,
  Voss,
  M.,
  Woods,
  R.
  E.,
  Forman,
  S.
  F.,
  Richmond,
  T.
  K.
  (2022).
  Association
  of
  the
  COVID-19
  pandemic
  With
  Adolescent
  and
  Young
  Adult
  Eating
  Disorder
  Care
  Volume.

  JAMA
  Pediatrics

  176
  (12).
  Doi:

  https://10.1001/jamapediatrics.2022.4346
 • Stracke,
  M.,
  Heinzi,
  M.,
  Muller,
  A.D.,
  Gilbert,
  K.,
  Thorup,
  A.A.E.,
  Paul,
  J.
  L.,
  Christiansen,
  H.
  (2023).
  Menthal
  Health
  Is
  a
  Family
  Affair

  Systematic
  Review
  and
  Meta-Analysis
  on
  the
  Associations
  between
  Menthal
  Health
  Problems
  in
  Parents
  and
  Children
  during
  the
  COVID-19
  Pandemic.

  International
  Journal
  of
  Envinronment
  Research
  and
  Public
  Health

  5
  (20).
  Doi:

  https://doi.org/10.3390/ijerph20054485
 • Liao,
  Y.,
  Ameyaw,
  M.
  A.,
  Liang,
  Ch.,
  Weijian,
  L.
  (2023).
  Research
  on
  the
  Effect
  Evidence-Based
  Intervention
  on
  Improving
  Students’
  Menthal
  Health
  Literacy
  Led
  by
  Ordinary
  Teachers:
  A
  Meta-Analysis.

  International
  Journal
  of
  Envinronment
  Research
  and
  Public
  Health

  2
  (20).
  Doi:

  https://doi.org/10.3390/ijerph20020949
 • Lopez-Gil,
  J.F.,
  Garcia-Hermoso,
  A.,
  Smith,
  L.,
  Firth,
  J.,
  Trott,
  M.,
  Mesas,
  A.E.,
  Jimenez-Lopez,
  E.,
  Gutierrez-espinoza,
  H.,
  Tarraga-Lopez,
  P.,
  Victoria-Montesinos,
  D.
  (2023).
  Global
  Proprtion
  of
  Disordered
  Eating
  in
  Children
  and
  Adolescents.
  A
  systematic
  Review
  and
  Meta-analysis.

  JAMA
  Pediatrics.

  Doi:

  https://doi.org/10.1001/jampedriatics.2022.5848
 • Zhang,
  O.,
  Wang,
  J.,
  Neitzel,
  A.
  (2023).
  School-based
  Menthal
  Health
  Interventions
  Targeting
  Depression
  or
  Anxiety:
  A
  Meta-analysis
  of
  Rigorous
  Randomized
  Controlles
  Trials
  for
  School-aged
  Children
  and
  Adolescents.

  Journal
  of
  Youth
  and
  Adolescents

  52,
  195-217.
  Doi:

  https://doi.org/10.1007/s10964-022-01684-4

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Sveikata