0

2021 09 13

Energetikos ministerija parengė ir pateikė išvadoms gauti atnaujintą Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką. Į ją perkeltos 2018 m. Europos Sąjungos (ES) ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatos padės įvertinti pažangą siekiant Žaliojo kurso tikslų.

„Mūsų tikslas – kokybiška, į rezultatus orientuota atsinaujinančių išteklių energijos skatinimo politika. Joje reikšmingą vietą užima aplinkos taršą mažinantys pirmos kartos biodegalai, todėl aiškus jų suvartojimo lygio nustatymas sudarys prielaidas didesniems pokyčiams skatinant pažangiųjų biodegalų naudojimą“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Minėtoje direktyvoje nurodoma, kad būtina užtikrinti, kad 2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 14 proc. transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo, o biodegalų dalis, pagaminta iš maistinių ir pašarinių augalų, apribojama iki 2020 m. tokių biodegalų suvartojimo dalies, kuri gali būti vienu procentiniu punktu didesnė, tačiau negali viršyti 7 proc. bendro galutinio energijos suvartojimo kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose atitinkamoje valstybėje. Energetikos ministerijos parengtoje Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo metodikoje įtvirtinamas biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, suvartojimo lygio nustatymo principas, kuriuo remiantis nustatomas tokių biodegalų suvartojimas Lietuvoje  2020 metais.

Į Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo metodiką taip pat perkelti nauji sąvokų apibrėžimai, atsinaujinančių išteklių energijos dalies apskaičiavimas bendrame galutiniame energijos suvartojime elektros energetikos, transporto, šildymo ir vėdinimo sektoriuose.

Pasak energetikos viceministrės, 2018 m. ES ir Tarybos direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, siekiant 2030 m. atsinaujinančių energijos išteklių tikslų, privaloma užtikrinti 2020 m. bazinį tikslą. Lietuvai šis direktyva nustatytas tikslas sudaro 23 proc. Lietuva šį tikslą viršija: kaip rodo Lietuvos statistikos departamento oficialūs duomenys, 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame energijos suvartojime sudarė 27,36 proc.

Parengtas teisės aktas pateiktas įvertinti penkioms ministerijoms – Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio, taip pat – Konkurencijos tarybai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Lietuvos statistikos departamentui, Biodegalų asociacijai, Lietuviškų degalinių sąjungai, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijai, Lietuvos biomasės energetikos asociacijai, Lietuvos energetikos agentūrai, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijai ir Lietuvos pramoninkų konfederacijai.

Gavusi šių institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų  išvadas, Energetikos ministerija jas vertins ir priims galutinį sprendimą dėl atnaujintų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo metodikos nuostatų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos