0

2021 10 15

Vykdant š. m. rugpjūčio mėn. Energetikos ministerijos ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto sudarytą sutartį dėl numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, parengta iki 700 MW vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo programa.

Su poveikio aplinkai vertinimo programa galima susipažinti čia ir pasiūlymus jai teikti per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos (raštu: paštu, el. paštu) VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, info@corpi.lt. 

Primename, kad 2020 m. birželio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo nustatyta Lietuvos jūrinės teritorijos dalis, kurioje tikslinga organizuoti konkursą iki 700 MW vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Planuojama, kad konkursai bus organizuojami atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus, tokius kaip parengti Lietuvos jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių plėtrai, specialųjį planą, atlikti vėjo greičio ir kitų parametrų matavimus, jūros dugno tyrimus. 

Vienas iš parengiamųjų darbų, kurie turi būti atlikti iki planuojamo konkurso yra poveikio aplinkai vertinimas. Jo metu bus išanalizuotas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamų vėjo elektrinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai, išnagrinėtos alternatyvos ir poveikio sumažinimo ar kompensavimo priemonės.  Įvertinus pažangiausių technologijų vystymosi tendencijas, atsižvelgiant į esamų vėjo elektrinių parkų Baltijos ir Šiaurės jūrose techninius sprendinius ir įvertinant su pažangių technologijų diegimu susijusį ekonominio efektyvumo aspektą, planuojamą įrengti iki 700 MW galios jūrinių vėjo elektrinių parką sudarys nuo 43 iki 87 vėjo elektrinių, kurių galia svyruos  nuo 8 MW iki 16 MW ir aukštis – nuo 140 m iki 300 m. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą bus atliktas kelių jūrinių vėjo elektrinių alternatyvų planuojamoje teritorijoje vertinimas, statant, eksploatuojant ir išmontuojant skirtingo aukščio ir įrengtosios galios jūrines vėjo elektrines. 

Nagrinėjant alternatyvas bus įvertintas jūrinių vėjo elektrinių parko poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai, nustatytos alternatyvios priemonės įrengimo, eksploatacijos ir išmontavimo poveikiui mažinti, o taip pat, bus parengtos jūrinių vėjo elektrinių galingumo ir jų išdėstymo patvirtintoje teritorijoje alternatyvos.

Rengiant poveikio aplinkai dokumentus ypatingas dėmesys bus skiriamas paukščių stebėjimui.  Šis procesas privalo apimti du vasaros – žiemos sezonus. 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos