0

2021 10 22

Spalio 22 – 23 d. Strasbūre (Prancūzijos Respublika), vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius kartu su užsienio reikalų viceministru A. Pranckevičiumi dalyvauja konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje ir jos parengiamuosiuose posėdžiuose. Per parengiamuosius konferencijos susitikimus dėmesys skirtas Europos Sąjungos (ES) migracijos politikos ir demokratijos ateities klausimams.

 „Antroji tarpinė ataskaita apie idėjas, pateikta konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninėje platformoje, atspindi daugybę skirtingų požiūrių į tai, kaip turėtų būti nukreipta būsimoji ES migracijos politika. Džiaugiuosi, kad nemažai idėjų sutampa su Lietuvos pozicija. Baltarusijos režimo hibridinė ataka, stumianti neteisėtus migrantus į Lietuvą ir kitas mūsų regiono ES valstybes nares, atskleidė esamų ES teisės aktų spragas, kurias reikia nedelsiant ir ryžtingai spręsti. Nėra toleruotina, kad autoritariniai režimai pasitelkus ES prieglobsčio taisykles darytų politinį spaudimą. Reikia naujų ES lygio sprendimų, kad valstybės narės galėtų veiksmingai apsaugoti išorines ES sienas“, – teigė vidaus reikalų viceministras.

Konferencija dėl Europos ateities yra unikali galimybė Europos piliečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos prioritetus. Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija įsipareigojo išklausyti europiečius ir savo kompetencijos srityse atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. Tikimasi, kad ne vėliau kaip 2022 m. pavasarį Konferencijoje bus susitarta dėl išvadų ir pateiktos gairės dėl Europos ateities.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos