0

Aplinkos
ministras
patvirtino
tauriųjų
elnių
ir
briedžių
sumedžiojimo
limitus,
kuriais
bus
vadovaujamasi 
2023-2024
metų
medžioklės
sezone.

Šiame
sezone
visoje
šalyje
leista
sumedžioti
4
310
briedžių
(75
daugiau
lyginant
su
praėjusiu
medžioklės
sezonu)
ir
20
602
elnių
(2
899
daugiau
lyginant
su
praėjusiu
medžioklės
sezonu).
Šių
žvėrių
sumedžiojimo
limitai
nustatyti
kiekvienoje
savivaldybėje.

Aplinkos
ministro
įsakymą
dėl
tauriųjų
elnių
ir
briedžių
sumedžiojimo
limitų
ir
kiekvienai
savivaldybei
skirtus
sumedžiojimo
limitus
galima
rasti

čia
.

Kai
kuriose
savivaldybėse
kanopinių
žvėrių
populiacijos
šiuo
metu
vertinamos
kaip
gausos
arba
labai
gausios.
Apie
tai
liudija
Valstybinių
miškų
urėdijos
kasmet
atliekamas
elninių
žvėrių
neigiamo
poveikio
miškui
įvertinimas.
Šis
vertinimas
atliekamas
pavasarį,
ir
jis
rodo
augantį
elninių
žvėrių
populiacijų
poveikį
miško
jaunuolynams

žvėrys
smarkiai
nuskabo
ūglius
ir
nulaupo
kamienų
žievę,
medeliai
skursta,
juos
užpuola
kamieno
puviniai.

Stirnų
sumedžiojimas
nelimituojamas,
bet
ir
briedžių
bei
elnių
populiacijos
vertinamos
kaip
gausios,
todėl
Aplinkos
ministerija
ragino
savivaldybių
komisijas,
nustatančias
sumedžiojimo
limitus
atskiriems
medžioklės
plotams,
juos
nustatyti
reikšmingai
didesnius
nei
pernai,
atsižvelgiant
į
užfiksuojamą
žalos
mastą.

Pasiūlymus
dėl
sumedžiojimo
limitų
nustatymo
teikia
medžioklės
plotų
naudotojai.
Aplinkos
apsaugos
departamentas
yra
sudaręs
kiekvienoje
savivaldybėje
komisiją,
kuri
gautus
pasiūlymus
analizuoja
ir
nusprendžia
dėl
kiekviename
medžioklės
plotų
vienete
taikytino
žvėrių
sumedžiojimo
limito.

Patvirtinti
limitai
įsigalioja,
kai
aplinkos
ministras
patvirtina
visoje
šalyje
medžiojamųjų
gyvūnų,
kurių
sumedžiojimas
yra
limituojamas,
sumedžiojimo
limitus,
o
medžioklės
plotų
naudotojai
gali
pradėti
šiuos
limituojamus
gyvūnus
medžioti,
kai
prasideda
atitinkamų
rūšių
gyvūnų
medžioklės
sezonas.

Limituojama
šių
žvėrių
medžioklė:
briedžių,
tauriųjų
elnių
ir
vilkų,
kurių
sumedžiojimo
limitą
tradiciškai
numatoma
patvirtinti
rugsėjo
pabaigoje,
kai
bus
užbaigta
praeitame
sezone
sumedžiotų
vilkų
genetinė
analizė.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva