0

2021 09 23

Vartotojai, prieš įsigydami kokį nors gaminį, nuo šiol gali pasinaudoti visiems prieinama informacija apie jame esančias chemines medžiagas. Ją galima rasti Europos cheminių medžiagų agentūros viešai paskelbtoje SCIP duomenų bazėje, kurioje sukaupta daugiau nei 12 mln. pranešimų apie įvairius gaminius. 

Daugiau kaip 6 tūkst. Europos Sąjungos įmonių informavo apie gaminius, kuriuose yra labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, įrašytų į Kandidatinį sąrašą, kurių koncentracija viršija 0,1 proc. gaminio masės. Daugiausia pranešimų pateikta apie mašinų, matavimo instrumentų, elektronikos įrangos, transporto priemonių ir jų dalių, gumos gaminių ir baldų kategorijoms priskiriamus daiktus. Pateiktuose pranešimuose dominuoja švinas ir jo junginiai.

„Galimybė naudotis SCIP duomenų baze leis geriau informuoti visuomenę ir atliekų tvarkytojus apie rinkai tiekiamų gaminių sudėtį“, – sako Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėja Donata Pipiraitė-Vališkienė. Gyventojams tai padės apsispręsti, ar įsigyti konkretų daiktą, o atliekas tvarkančioms ir perdirbančioms įmonėms – kaip plėtoti pakartotinį gaminių naudojimą ir perdirbimą.

Pasak Donatos Pipiraitės-Vališkienės, viešai prieinama informacija apie gaminius visuose jų gyvavimo ciklo etapuose, įskaitant ir atliekas, skatina labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas keisti saugesnėmis jau planuojant jų gamybą. Prievolė teikti pranešimą apie gaminius, kurių sudėtyje yra didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, pirmiausia įpareigoja gaminio tiekėją sužinoti visą gaminio sudėtį. Tai gali būti nelengva, ypač kai rinkai tiekiami gaminiai iš trečiųjų šalių.

Ieškoti informacijos SCIP duomenų bazėje galima pagal šiuos kriterijus: gaminio tapatybę, kategoriją, medžiagos ir mišinio kategoriją, labai didelį susirūpinimą keliančią medžiagą, priežastį, dėl kurios cheminė medžiaga buvo įtraukta į Kandidatinį sąrašą.

Plačiau apie tai – Europos cheminių medžiagų agentūros svetainėje.

26 rugsėjo Sekmadienis

ORIENTAL šokio vakaras

Teikti pranešimą SCIP duomenų bazei privalu nuo 2021 m. sausio 5 d. Lietuvos tiekėjams šią pareigą numato Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, įsigalioję  liepos 1 d.

Gaminių tiekėjai informaciją turi pateikti pirmą kartą tiekdami gaminį rinkai, po to, kai jo sudėtyje esanti cheminė medžiaga įtraukiama į Kandidatinį sąrašą, pasikeitus gaminio cheminei sudėčiai, kai ji lemia saugaus gaminio naudojimo ir atliekų tvarkymo reikalavimų pasikeitimus. 

Tai viena iš Bendrosios atliekų direktyvos  numatytų priemonių skatinti produktuose naudoti mažiau pavojingų medžiagų, efektyviai naudoti išteklius, pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos