0

Pirmoji
ponia
Diana
Nausėdienė
trečiadienį
Šilalės
rajone
susitiko
su
senjorų
dienos
centro
„Šventai“
vadovais,
savanoriais
ir
centrą
lankančiais
senjorais.

Toks
centras –
pirmasis
Šilalės
rajono
savivaldybėje.
Įstaiga
teikia
vietos
senjorams
sociokultūrines
paslaugas:
rūpinamasi

užimtumu
ir
laisvalaikiu,
siekiant
išvengti
vienišumo,
socialinių
problemų,
mažinant
socialinę
atskirtį,
aktyvinant
bendruomenę.

Centrą
lankantys
senjorai
keičiasi
idėjomis,
mokosi
naudotis
socialiniais
tinklais,
rengia
medžiagą
kultūriniam
paveldui,
keliauja
po
apylinkes,
dalyvauja
bendruomenės
šventėse,
mokosi
dainuoti,
šokti,
mankštinasi
ir
bendrauja
su
būriu
savanorių,
kurie
prireikus
jiems
padeda
spręsti
kasdienius
iššūkius
ar
problemas.

„Turime
siekti,
kad
senyvo
amžiaus,
vieniši
ir
neįgalūs
žmonės
kaip
galima
ilgiau
oriai
gyventų
sau
artimoje
aplinkoje,
todėl
bendruomeninės
socialinės
paslaugos
jiems
labai
reikalingos.
Jas
teikiant
sistemiškai
gerinama
ne
tik
senjorų,
bet
ir
jais
besirūpinančių
šeimos
narių
gyvenimo
kokybė.
Didėjant
vyresnio
amžiaus
žmonių
skaičiui,
mažėjant

socialiniam,
ekonominiam
ir
fiziniam
aktyvumui,
būtina
ieškoti
būdų,
padedančių
išvengti
senėjimo
procese
kylančių
problemų.
Valstybės
ir
savivaldybių
institucijų
užduotis
įgalinti
visuomenines
organizacijas
ir
bendruomenes
teikti
geras
sąlygas
sėkmingam
senėjimui
sudarančias
paslaugas“, –
sakė
D.
Nausėdienė.

Pirmosios
ponios
teigimu,
prie
šių
tikslų
įgyvendinimo
prisideda
bendruomeninių
paslaugų
plėtojimas,
dienos
centrų
bendruomenėje
kūrimas,
paslaugos
į
namus.
Pabrėžta,
jog
centrų,
kurie
teiktų
senjorams
dienos
globos,
slaugos,
priežiūros
ir
užimtumo,
taip
pat
sociokultūrines
paslaugas,
Lietuvoje
vis
dar
labai
trūksta,
ypač
regionuose.

Pirmoji
ponia
pasidžiaugė
dienos
centro
„Šventai“
bendruomenės
entuziazmu
ir
aktyvumu,
taip
pat
ir
tuo,
kad
ji
dalyvauja
Lietuvos
Respublikos
Prezidento
Gitano
Nausėdos
inicijuotame
pilietinių
iniciatyvų
projekte
„Lietuvos
galia“,
kuris
jau
subūrė
daugiau
kaip
300
autentiškų
bendruomeninių
iniciatyvų

visų
Lietuvos
regionų.

„Labai
džiaugiuosi,
jog
savo
asmeniniu
pavyzdžiu
parodote,
kad
bet
kuri
demokratinė
valstybė
yra
stipri
tiek,
kiek
yra
pajėgi,
atspari
ir
pasirengusi
veikti
jos
pilietinė
visuomenė.
„Lietuvos
galia“
būtent
ir
siekia
didinti
pilietinę
galią,
motyvuoti
bei
telkti
aktyvius
gerovės
kūrėjus,
burti

bendruomenę,
stiprinti

balsą,
vieni
kitų
palaikymą,
auginti
bendruomeniškumo
kultūrą,
skatinti
savanorystę.

Tik
susitelkę
esame
atsparūs
ir
pasirengę
įveikti
visus
sunkumus.
Ačiū
Jums

tai,
kad
darote
gražius
ir
reikalingus
dalykus,
kurie,
tikiu,
įkvėps
ir
kitus
prisidėti
prie
savo
valstybės
kūrimo“, –
teigė
D. Nausėdienė.

lrp.lt
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva