0

2021 08 11

Po viešųjų konsultacijų – aiški kryptis atsinaujinančios energetikos kelyje

Pasibaigusių viešųjų konsultacijų rezultatai Energetikos ministerijai padės sukurti palankesnes sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai.

„Viešųjų konsultacijų ciklo tikslas – su socialiniais ir ekonominiais partneriais tiesiogiai aptarti, kaip mums sekasi siekti Lietuvos žaliojo kurso tikslų, kokios biurokratinės kliūtys apsunkina atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. Džiaugiamės, kad rinkos dalyviai buvo aktyvūs, išsamiai dalijosi savo atstovaujamų sektorių aktualijomis bei vizijomis. Tai padėjo aiškiai identifikuoti tiek reguliacinius, tiek techninius trukdžius, su kuriais susiduriama įgyvendinant žaliuosius projektus, bei priemones, kurios padėtų juos pašalinti. Mūsų tikslas – tokius ribojimus eliminuoti ir sukurti palankią aplinką veržliai atsinaujinančios energetikos plėtrai“, – teigia energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Šių metų gegužės-birželio mėnesiais vykusios viešosios konsultacijos įgyvendintos keliais etapais ir buvo suskirstytos į teminius susitikimus. Jų metu Energetikos ministerija kvietė visuomenę teikti pasiūlymus dėl atsinaujinančios energetikos plėtros sąlygų ir kainodaros tobulinimo.

Pirmuoju ir antruoju konsultacijų etapais aptartas šalies atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtros potencialas, jį ribojančios biurokratinės kliūtys bei reikalingos palankios sąlygos tolimesniam vystymui. Trečiasis ir ketvirtasis konsultacijų etapai buvo skirti elektros energiją gaminančių vartotojų plėtros galimybių identifikavimui šalyje.

Konsultacijų metu identifikuoti atsinaujinančios energetikos plėtrą ribojantys veiksniai apibendrinti pagal temas, o jose išskirti tobulintini klausimai. Su jais galite susipažinti paspaudę ant dominančios temos:

 1. reguliacinių sąlygų tobulinimas;
 2. iškastinio kuro vartojimas;
 3. elektrinių statyba;
 4. mokesčiai;
 5. techninės sąlygos;
 6. konsultacijos, švietimas bei mokslas;
 7. gaminantys vartotojai;
 8. atsinaujinančių energijos išteklių plėtros sąlygos;
 9. parama atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai;
 10. atsinaujinančių energijos išteklių energijos bendrijos;
 11. vandenilis;
 12. savivalda ir bendruomenės;
 13. teritorijų planavimas, aplinkosauga, kraštovaizdis, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimu.

Pasak D. Garbaliauskaitės, dalis viešųjų konsultacijų metu iškeltų klausimų jau yra sprendžiami atliekant teisės aktų pakeitimus. „Kita dalis laukia detalesnio vertinimo ir atitinkamų sprendimų Energetikos ministerijos kompetencijos srityje – kaip jie bus tobulinami bus sprendžiama atskirose darbo grupėse. Jose bus siekiama išanalizuoti, atlikti ekspertinį vertinimą bei numatyti tobulinimo galimybes, identifikuoti teisės aktų keitimo poreikį ir pateikti rekomendacijas“, – sako energetikos viceministrė.

Per rugpjūčio mėnesį planuojama sukurti atskiras darbo grupės elektros energiją gaminančių vartotojų, atsinaujinančių energijos išteklių bendrijų, savivaldos ir bendruomenių įsitraukimo klausimams spręsti. Teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo klausimus jau sprendžia Energetikos ministro Dainiaus Kreivio sudaryta darbo grupė.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos