0

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė pagaliau prisiruošė ir pirmadienį Vyriausybėje susitiko su fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ profesinių sąjungų vadovais – įmonės darbuotojų profesinės sąjungos vadovu Kęstučiu Šlama ir įmonės nepriklausomos profesinės sąjungos pirmininku Vitalijumi Varnu.

Susitikime išklausyti profesinių sąjungų vadovų pastebėjimai dėl veiklos iššūkių AB „Lifosa“, kuriai pagal Tarptautinių sankcijų įstatymo nuostatas šiuo metu yra paskirtas laikinasis administratorius, aptartos galimybės apsaugoti įmonės darbuotojų interesus, tuo pačiu užtikrinant tarptautinių sankcijų laikymąsi.

Kaip akcentavo Ministrė Pirmininkė, Vyriausybės interesas yra tai, jog įmonė sėkmingai tęstų veiklą išsaugodama darbo vietas, būtent todėl praėjusių metų gegužę Vyriausybė pritarė, kad sankcionuotų įmonių turtui valdyti Lietuvoje būtų skiriamas laikinasis administratorius –priešingu atveju įmonė veiklos tęsti nebūtų galėjusi. Tačiau valstybė ar laikinasis administratorius įmonės nevaldo, už tai kaip ir anksčiau yra atsakingi tiesioginiai jos vadovai.

Laikinojo administratoriaus funkcija – verifikuoti sandorius teisiniu atžvilgiu, užtikrinant, jog jų naudos gavėjais nebūtų su įmone tiesiogiai susiję asmenys, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

Paskyrus laikinąjį administratorių, už įmonės valdymą, jos komercinę veiklą lieka atsakingi AB „Lifosa“ valdymo organai, jos veiklos vykdymas ekonomiškai naudingiausiu ir darbuotojų interesus geriausiai atliepiančiu būdu išlieka bendrovės atsakomybėje. Atitinkamai ir sprendimas inicijuoti gamyklos laikino konservavimo procesą, apie kurį pranešta liepos pradžioje, priimtas tik pačių bendrovės valdymo organų.

Valstybės institucijos ar laikinasis administratorius taip pat negali paveikti ir situacijos žaliavų rinkose ir trikdžių pardavimų grandinėje, kilusių tarptautiniu mastu po Rusijos karinės invazijos į Ukrainą, pažymėta susitikime.

Vyriausybės žiniomis, AB „Lifosa“ yra pateikusi siūlymus dėl tolesnės veiklos laikinajam administratoriui, kuris šiuo metu analizuoja juos sankcijų kontrolės požiūriu. Pasak premjerės, vienodai suprantant būtinybę užtikrinti sankcijų režimo laikymąsi, sprendimai dėl veiklos modalumų gali būti darbo tvarka derinami ir suderinami. Vienintelis dalykas, kuriam jokiomis aplinkybėmis negalės būti pritarta, yra sankcijų pažeidimai.

Siekiant užtikrinti bendrovės galimybes sklandžiai tęsti vykdomą veiklą, Lietuvos institucijos palaiko reguliarų ryšį su AB „Lifosa“ laikinuoju administratoriumi. Pastarąjį kartą, liepos 17 d., su laikinuoju administratoriumi susitiko Vyriausybės vicekancleris Rolandas Kriščiūnas ir atsakingų ministerijų bei institucijų atstovai.

Tarptautinės sankcijos AB „Lifosa“ kontroliuojantiems asmenims, per tarpines įmones valdantiems šią bendrovę Lietuvoje, pritaikytos dėl jų ryšio Rusijos režimu, vykdančiu karą prieš Ukrainą.

Vyriausybė susilaukė daug kritikos dėl savo laikysenos įmonės atžvilgiu.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva