0

Prezidentas
Gitanas
Nausėda
kartu
su
Europos
Sąjungos
valstybių
narių
lyderiais
paskelbė
bendrą
pareiškimą,
kuriame
griežtai
pasmerkė
„Hamas“
grupuotę
ir
jos
žiaurius
išpuolius
Izraelyje.

27 ES
valstybių
lyderiai bendrame
pareiškime pabrėžė Izraelio
teisę
gintis
pagal
humanitarinę
ir
tarptautinę
teisę
smurtinių
ir beatodairiškų „Hamas“
grupuotės išpuolių
akivaizdoje.

ES
valstybių lyderiai paragino „Hamas“ organizaciją nedelsiant, be
jokių
išankstinių
sąlygų,
paleisti visus
įkaitus. Lyderiai
pabrėžė
skubios
humanitarinės
pagalbos
teikimo
svarbą
ir
patvirtino
pasirengimą
toliau
remti
civilius Gazoje,
bendradarbiauti
su
partneriais,
kad
teikiama
parama
negalėtų
pasinaudoti teroristinės
organizacijos.

Lietuvos
Prezidentas
ir
kitų ES šalių
vadovai dar
kartą
įsipareigojo palaikyti ilgalaikę, tvarią taiką,
pagrįstą dviejų
valstybių
sprendimu, pabrėžė bendradarbiavimo su
teisėtomis
Palestinos
valdžios
institucijomis,
regioniniais
ir
tarptautiniais
partneriais svarbą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Pasaulis