0

Prezidentas
Gitanas
Nausėda
trečiadienį
dalyvavo
diskusijoje
„Lietuvos
Respublikos
Konstitucija
ir
Lietuvos
valstybės
saugumas“,
skirtoje
Konstitucijos
31-osioms
metinėms
paminėti.

Šalies
vadovas
pasveikino
diskusijos
dalyvius
Konstitucijos
dienos
proga
ir
pasidžiaugė,
jog
jau
tampa
gražia
tradicija
šią
dieną
paminėti
Prezidentūroje,
diskutuojant
Lietuvos
konstitucinės
teisės
klausimais.

Pasak
šalies
vadovo,
Konstitucija
aiškiai
įpareigoja
tautą
ir
kiekvieną
pilietį
priešintis
bet
kam,
kas
prievarta
kėsinasi
į
Lietuvos
valstybės
nepriklausomybę,
suverenitetą,
teritorijos
vientisumą
ir
konstitucinę
santvarką.
Ši
nuostata,
Prezidento
teigimu,
įgyvendinama
vystant
Lietuvos
kariuomenės
pajėgumus
ir

modernizuojant,
užtikrinant
nuoseklų
krašto
apsaugos
sistemos
veikimą
ir
įtraukiant
valstybės
piliečius
į
pasirengimą
gynybai.

Prezidentas
taip
pat
akcentavo,
jog
dabartinių
iššūkių
akivaizdoje
turime
išlaikyti
nuolatinę
parengtį
ir
budrumą
ne
tik
karinėje,
bet
ir
visuomenės
informavimo,
politinėje,
kultūros,
meno,
ekonomikos
ir
kitose
sferose.
„Kaip
informacinio
karo
pafrontės
valstybė,
turime
dėti
visas
pastangas,
kad
ne
tik
žodžiais,
bet
ir
darbais
parodytume
lyderystę
užtikrinant
visuomenės
atsparumą“, –
sakė
šalies
vadovas.

Galiausiai
Prezidentas
pabrėžė
Lietuvos
valstybės
institucijų
pareigą
formuoti
palankią
tarptautinę
aplinką.
Pasak
šalies
vadovo,
šiandien
galime
pagrįstai
didžiuotis,
kad
susitelkėme,
įvykdėme
būtinas
reformas
ir
Lietuva
tapo
NATO
bei
Europos
Sąjungos
nare,
o
šių
metų
liepą
Vilniuje
įvykęs
NATO
viršūnių
susitikimas
dar
kartą
paliudijo
išskirtinę
Lietuvos
nacionalinio
saugumo
sėkmės
istoriją.
Simboliška,
teigė
Prezidentas,
kad
būtent
Vilniuje
priimti
Aljanso
sprendimai
dar
labiau
prisidės
stiprinant
Baltijos
regiono
ir
viso
NATO
rytinio
flango
gynybą.

„Lietuvos
Respublikos
Konstitucija
mus
visus
įpareigoja
atkakliai
siekti
efektyvios
valstybės
gynybos
bei
užtikrinti
visapusišką
jos
saugumą“, –
sakė
Prezidentas
ir
visiems
palinkėjo,
jog
diskusijos
Lietuvos
saugumo
srityje
visada
būtų
konstruktyvios
ir
orientuotos
į
sprendimų
paieškas.

Renginyje
pranešimus
skaitė
ir
diskusijoje
dalyvavo
Konstitucinio
Teismo
Pirmininkas
profesorius
Gintaras
Goda,
humanitarinių
mokslų
daktaras,
istorikas
dr.
Algimantas
Kasparavičius,
Seimo
narys
profesorius
Valdas
Rakutis,
profesorius
Vytautas
Sinkevičius,
profesorius
Vytautas
Mizaras,
Prezidento
vyriausiasis
patarėjas
nacionalinio
saugumo
klausimais
Kęstutis
Budrys.
Diskusiją
moderavo
Prezidento
Teisės
grupės
vyriausiasis
patarėjas
Andrius
Kabišaitis.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva