0

Prezidentas
Gitanas
Nausėda
pareiškė
užuojautą
dėl
nusipelniusio
Jungtinių
Amerikos
Valstijų
lietuvio,
energetikos
inžinieriaus
Vytauto
Alksninio
mirties.

Pasak
šalies
vadovo,
V.
Alksninis
buvo
neeilinė
asmenybė,
visą
gyvenimą
skyrusi
lietuvybės
židinio
anapus
Atlanto
puoselėjimui,
niekada
nepamiršęs
savo
šaknų.

V.
Alksninis
buvo
vienas
Niujorko
lietuvių
„Kultūros
židinio“
Brukline
steigėjų,
taip
pat
prisidėjo
steigiant
Alfredo
Seno
fondą
Lietuvai
remti,
kuris
sudarė
galimybes
įvairių
sričių
Lietuvos
specialistams
gilinti
studijas
JAV.

2011
m.
V.
Alksninis
apdovanotas
Ordino

nuopelnus
Lietuvai
Riterio
kryžiumi.

Šalies
vadovas
šią
sunkią
valandą
reiškia
nuoširdžią
užuojautą
V.
Alksninio
artimiesiems
ir
draugams.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva