0

Prezidentas
Gitanas
Nausėda
trečiadienį
Ukrainos
sostinėje
Kijeve
dalyvaudamas
Tarptautinės
Krymo
platformos
viršūnių
susitikime
pabrėžė,
kad
Rusijos
įvykdytos
neteisėtos
Krymo
pusiasalio
okupacijos
ir
aneksijos
pasekmės
skaudžiai
juntamos
iki
šiol,
o
ilgalaikė
taika
neįmanoma
be
Krymo
kontrolės
grąžinimo
Ukrainai.


„Viskas
prasidėjo
Kryme
2014
metų
vasarį.
Bet
kokiu
atveju,
viskas
ten
turi
ir
pasibaigti,
Krymui
sugrįžtant
Ukrainos
valstybei“,

sakė
šalies
vadovas.

Pasak
Prezidento,
Rusija
iki
šiol
ciniškai
pažeidinėja
tarptautinę
teisę,
naudodamasi
neteisėtai
užimta
Krymo
teritorija
ir
siekdama
joje
įtvirtinti
savo
valdžią.

Šalies
vadovas
savo
kalboje
pirmiausia
atkreipė
dėmesį
į
sunkią
Krymo
gyventojų,
visų
pirma

Krymo
totorių,
jau
anksčiau
ne
kartą
Rusijos
imperijos
ir
Sovietų
Sąjungos
sudėtyje
patyrusių
etninius
valymus,
genocidą
ir
represijas,
padėtį.
Nuo
2014
m.
Kryme
vykdoma
brutali
kolonijinė
politika
apima
neleistinus
vietos
gyventojų
teisių
ribojimus
ir

persekiojimą,
nekilnojamojo
turto
nusavinimą,
nepriklausomų
organizacijų
veiklos
suvaržymus.
Krymo
gyventojai
taip
pat
yra
verčiami
priimti
Rusijos
Federacijos
asmens
dokumentus,
be
to,
okupuotoje
teritorijoje
planuojami
ir
neteisėti
rinkimai.

„Maža
to,
Rusija
aktyviai
naudoja
Krymą
kaip
karinę
bazę
kare
prieš
Ukrainą.
Pažeisdami
tarptautinę
humanitarinę
teisę,
Rusijos
laivai
raketomis
apšaudo
UNESCO
saugomą
Odesos
miesto
dalį,
taip
pat
uosto
infrastruktūrą,
grūdų
saugyklas
ir
kitus
civilinius
taikinius.
Išlaikydama
Krymą,
Rusija
gali
ir
toliau
riboti
navigacijos
laisvę
Juodojoje
jūroje
ir
grasinti
pasauliniam
maisto
saugumui“,

sakė
Prezidentas.

Pasak
šalies
vadovo,
tarptautinė
bendruomenė
privalo
duoti
ryžtingą
ir
vieningą
atkirtį
neleistiniems
Rusijos
veiksmams,
taip
pat
užtikrinti,
kad
asmenys,
atsakingi

daugelį
karo
nusikaltimų,
taip
pat
ir
agresijos
nusikaltimą,
sulauktų
atpildo.

Prezidentas
pabrėžė,
kad
Lietuva
ir
toliau
besąlygiškai
rems
Ukrainos
nepriklausomybę,
suverenitetą
ir
teritorinį
vientisumą,
taip
pat
teiks
jai
visokeriopą
pagalbą
iki
galutinės
pergalės.

2021
m.
Ukrainos
Prezidento
Volodymyro
Zelenskio
iniciatyva
įkurtos
Tarptautinės
Krymo
platformos
viršūnių
susitikimas
vyksta
jau
trečią
kartą.
Šiais
metais
jame
gyvai
dalyvauja
Ukrainos,
Lietuvos,
Portugalijos
ir
Vengrijos
Prezidentai
bei
Suomijos
Ministras
Pirmininkas,
o
daugelio
kitų
ES
valstybių
ir
vyriausybių
vadovai
prisijungė
nuotoliniu
būdu.

Parengtame
bendrame
Tarptautinės
Krymo
platformos
viršūnių
susitikimo
pareiškime
griežtai
smerkiami
neteisėti
Rusijos
veiksmai
okupuotoje
teritorijoje
ir
išsakoma
parama
Ukrainos
nepriklausomybei,
suverenitetui
ir
teritoriniam
vientisumui.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva