0

Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo pakeitimo įstatymą.

Šalies vadovo nuomone, Seimo priimto įstatymo nuostatos, panaikinančios VTEK kompetenciją tirti asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl savivaldybių tarybų narių ir savivaldybių merų, jiems einant šias pareigas, veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms prieštarauja politikų elgesio kodekso nustatytiems politikų elgesio kontrolės tikslams, efektyvumui ir demokratinio valdymo plėtros principui.

Principai, kuriais valstybės politikai privalo vadovautis viešajame gyvenime – pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas ir kt., yra nustatomi siekiant įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą.

Jais taip pat, anot prezidento, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei. Tam pačiam tikslui nustatomos ir priemonės, užtikrinančios valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už pažeidimus.

Efektyvus, objektyvus ir apsaugotas nuo politinės įtakos kontrolės mechanizmas yra būtinas tam, kad minėtų reikalavimų politikai laikytųsi. G. Nausėdos nuomone, tik tuo atveju, kai politikai negali paveikti jų atžvilgiu atliekamų tyrimų, galima tikėtis demokratinio valdymo ir visuomenės pasitikėjimo valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis.

Prezidentas atkreipia dėmesį, kad priimtos įstatymo nuostatos, suponuojančios galimybę, kad savivaldybių tarybų narių elgesį galėtų tirti tik iš tarybos daugumos atstovų sudaryta savivaldybės Etikos komisija, kelia pavojų, jog tokiais atvejais objektyvus politiko elgesio tyrimas būtų iš viso neįmanomas.

Šalies vadovo teigimu, politikų atsakomybė už savo veiklą ir atskaitomybė visuomenei buvo, yra ir visada liks konstitucinis valstybės standartas.

Prezidentas siūlo, kad nepriklausomos, viešai posėdžiaujančios VTEK kompetencijai liktų ir asmenų pranešimų, skundų ir prašymų dėl savivaldybių tarybų narių ir savivaldybių merų, jiems einant šias pareigas, veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms tyrimas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva