0

Mieli
mokiniai
ir
studentai,
Gerbiami
pedagogai
ir
dėstytojai,
Tėveliai,
su
Rugsėjo
1-ąja!

Tegul
šie
mokslo
metai
būna
gausūs
ne
tik
naujų
žinių
ir
įgūdžių,
bet
ir
džiaugsmo,
ugdančių
patirčių,
pasitikėjimo
ir
draugystės.

Mokiniams
ir
studentams,
ypač
pradedantiems
pirmuosius
mokslo
ar
studijų
metus,
linkiu,
kad
žinių
troškimas
ir
pažinimo
džiaugsmas
augtų
kartu
su
Jūsų
asmeniniu
brendimu.
Linkiu,
kad
mokslo
ir
žinių
kelyje
Jus
visada
lydėtų
nuoširdūs,
išmintingi,
pagarbūs
ir
kūrybingi
mokytojai,
dėstytojai,
ugdytojai,
pasiruošę
padėti
Jums
ne
tik
siekiant
sėkmės
moksluose,
bet
ir
įgyvendinant
svajones.

Visiems
pedagogams
linkiu
sėkmės
užmezgant
nuoširdų
ryšį
su
mokiniais,
kurių
kiekvienas
yra
skirtingas
ir
besikeičiantis,
ieškantis
gyvenime
būtent
savojo
kelio.
Linkiu
niekada
neprarasti
motyvacijos
ugdant
ir
auginant
jaunąją
kartą,
linkiu
tobulėti
kartu
su
mokiniais.
Jūsų
darbas –
ne
tik
profesija,
tai
ir
pašaukimas,
ir
menas:
Jūs
ugdote
asmenybes,
žmones,
kurie
kurs
mūsų
visų
ateitį.
Jūsų
misija,
Jūsų
kasdienis
atsidavimas
ypač
svarbūs
visai
valstybei.

Rugsėjo
1-oji –
didelė
šventė
ir
tėveliams,
kurie
stengiasi
dėl
vaikų
rytojaus.
Ačiū
Jums,
kad
auginate
kūrybiškus
ir
atsakingus
žmones.
Visi
drauge
siekime
kuo
palankesnių
sąlygų
Lietuvos
vaikams
pažinti
save,
atrasti
ir
patikėti
savo
talentais,
siekti
užsibrėžtų
tikslų.

Šiandien
nepaprastai
svarbi
mokyklos
misija
ugdyti
pilietiškumą
ir
patriotiškumą.
Žinios
duoda
pagrindą
pilietiškumo
suvokimui,
o
patriotinė
savimonė,
Tėvynės
meilė
perduodama
ir
auginama
asmeniniu
santykiu
ir
puoselėjamu
pasitikėjimu.

Prieš
mokslo
metų
pradžią
visas
Lietuvos
mokyklas
pasiekė
naujai
perleisto
pirmojo
lietuviško
mėnraščio
„Aušra“
komplektas.
Pakartosiu
žodžius,
kuriuos
rašiau
šio
leidinio
prakalboje:
„Aušra“
yra
nepralenkiamas
Tėvynės
meilės
manifestas,
gimęs
itin
sudėtingomis
tautai
sąlygomis.
Tai
meilės
Tėvynei
įžadas.
Kviečiu
skaityti
„Aušrą“,
naudoti

pamokose,
diskutuoti
apie
„Aušros“
kūrėjus,
įkvėpusius
Tautos
atgimimą
ir
Valstybės
atkūrimą.
Tegul
istoriniai
„Aušros“
puslapiai
padeda
ne
tik
pažinti
mūsų
istoriją,
ne
tik
įžiebia
smalsumo
kibirkštį,
bet
ir
stiprina
santykį
su
Tėvyne,
ugdo
atsakomybės

jos
ateitį
jausmą.

Kviečiu
mokinius
ir
mokytojus
laisvai
kurti,
dalintis,
burtis.
Juk
laisvė
neatskiriama
nuo
atsakomybės.
Tegul
mokyklose
atsiranda
kuo
daugiau
erdvės
savarankiškiems
sprendimams
ir
pilietiškos,
atsakingos,
brandžios
asmenybės
augimui.

Linkiu
Lietuvos
švietimui
naujų
įkvepiančių
laimėjimų.
Sėkmingo
ir
sklandaus
naujo
starto!

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva