0

Dalinkitės

2023 m. gegužės 31 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į LRT Generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę – Budrienę ir į LRT Tarybą dėl nuobaudos LRT žurnalistui už jo asmeninėje FB paskyroje pareikštą kritiką Teisingumo ministrei.

Solidarizuojantis su Lietuvos krikščionių darbuotojų profesine sąjunga, ginančia savo narį V. Savukyną, ji ragina imtis veiksmų, kad būtų nutrauktas žurnalisto V. Savukyno persekiojimas už jo įsitikinimus, bei užtikrinti, kad ateityje tokie atvejai LRT daugiau nepasikartotų.

Dalinamės viešojoje erdvėje išplatintu Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Kristinos Krupavičienės kreipimosi tekstu:

LRT Generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei – Budrienei,

LRT Tarybai

DĖL V. SAVUKYNO NUOBAUDOS

LRT laidų vedėjas Virginijus Savukynas dėl 2022 m. rugsėjo 30 d. savo asmeninėje Feisbuko (Facebook)  paskyroje išsakytos kritikos Teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai LRT etikos kontrolierės Dainos Elenos Andrikienės buvo pripažintas pažeidęs tris LRT Profesinės etikos kodekso straipsnius ir dėl to įpareigotas pašalinti įrašą, o LRT administracijai rekomenduota V. Savukynui skirti nuobaudą.

Pats žurnalistas su tuo nesutiko ir kreipėsi į LRT Tarybą prašydamas tokį sprendimą naikinti, tačiau Taryba, vadovaujama Eugenijaus Valatkos, paliko galioti Etikos kontrolierės pripažintus pažeidimus. Virginijus Savukynas tokius LRT veiksmus nusprendė apskųsti teismui.

Tokie LRT Etikos kontrolierės ir LRT Tarybos veiksmai stebina. Lietuva yra demokratinė valstybė, kurioje yra užtikrinama kiekvieno piliečio žodžio laisvė ir žurnalistų teisė bei pareiga kritikuoti, jų manymu, neteisingus valdžios veiksmus.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis nurodo: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai“.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnis teigia: „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką“.

Minėti LRT Etikos kontrolierės ir LRT Tarybos veiksmai daro gėdą ir diskredituoja LRT, kuri yra nacionalinis transliuotojas, išlaikomas visų Lietuvos gyventojų mokesčiais, ir turi atspindėti visą Lietuvos piliečių nuomonių įvairovę, nepaisant to, ar tos nuomonės patinka tuo metu valdžioje esantiems politikams.  

Teisė kritikuoti valdžios veiksmus ir atvirai diskutuoti, nebijant nukentėti dėl savo nuomonės, yra kiekvienos demokratinės valstybės pagrindas.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ solidarizuojasi su Krikščionių profesine sąjunga, ginančia savo narį V. Savukyną, ir ragina imtis veiksmų, kad būtų nutrauktas žurnalisto V. Savukyno persekiojimas už jo įsitikinimus, bei užtikrinti, kad ateityje tokie atvejai LRT daugiau nepasikartotų.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva