0

Dalinkitės

Kauno
apylinkės
prokuratūroje,
kaip
skelbiama
jos
pranešime
spaudai, 
baigtas
ikiteisminis
tyrimas
dėl
trijų
mažamečių
pagrobimo

globos
įstaigos.
Šioje
keistoje
istorijoje
persipynė
kriminalas,
politika
ir
specialiųjų
tarnybų
mėginimai
girtis
užkardžius
pavojų
nacionaliniam
saugumui.

Tyrimui
vadovavusi
prokurorė
kreipėsi
į
teismą
su
pareiškimu
dėl
proceso
užbaigimo
teismo
baudžiamuoju
įsakymu
ir
bausmių
skyrimo
pagrobimu
ir
kėsinimusi
neteisėtai
kirsti
Lietuvos
valstybinę
sieną
kaltinamiems
sutuoktiniams.

Prokurorų
pranešime
primenama,
kad
liepos
18
d.
rytą
Kaune

vaikų
gerovės
centro
„Pastogė“
sutuoktiniai
M.
Vilčinskas 
ir
I.
Vilčinskienė
savavališkai
pasiėmė
ir
išsivežė
tris
savo
5,
7
ir
9
metų
vaikus.
Šie
mažamečiai
globos
įstaigoje
buvo
apgyvendinti
gegužės
30
d.
teismo
sprendimu
dėl
nustatytų
vaiko
teisių
pažeidimų.

Dėl
šio
įvykio
buvo
pradėtas
ikiteisminis
tyrimas
pagal
Baudžiamojo
kodekso
156
str.
2
d.
(Tėvas,
motina
ar
artimasis
giminaitis,
pagrobęs
savo
ar
savo
artimųjų
vaiką

vaikų
įstaigos
arba
asmens,
pas
kurį
vaikas
teisėtai
gyveno).

Sutuoktiniai
kartu
su
savavališkai

globos
įstaigos
išsivežtais
mažamečiais
buvo
sulaikyti
rugpjūčio
1
dieną,
kai
kėsinosi
neteisėtai
pereiti
Lietuvos
Respublikos
valstybės
sieną
su
Baltarusija
ne
per
pasienio
kontrolės
punktą.
Veikos
jie
nebaigė
dėl
nuo

valios
nepriklausančių
aplinkybių,
nes
buvo
sustabdyti
Valstybės
sienos
apsaugos
tarnybos
(VSAT)
pareigūnų.
Dėl
to
Vilčinskams
pareikšti
kaltinimai
padarius
nusikalstamą
veiką,
numatytą
BK
22
str.
1
d.
ir
291
str.
1
d.

Ikiteisminį
tyrimą
atliko
Žaliakalnio
policijos
komisariato
pareigūnai,
tyrimui
vadovavo
Kauno
apylinkės
prokuratūros
4
skyriaus
prokurorė
Gitana
Kaupė.

Rugpjūčio
25
dieną
vadovaujanti
ikiteisminiam
tyrimui
prokurorė
kreipėsi
į
Kauno
apylinkės
teismo
Kauno
rūmus,
prašydama
procesą
užbaigti
teismo
baudžiamuoju
įsakymu.
Sprendimą
prašyti
teismo
procesą
užbaigti
nenagrinėjant
baudžiamosios
bylos
žodiniu
procesu,
prokurorė
G.
Kaupė
priėmė,
nes
abu
kaltinamieji
pripažino
savo
kaltę,
nuoširdžiai
gailėjosi
ir
sutiko
procesą
užbaigti
teismo
baudžiamuoju
įsakymu.

Prokuratūra
teismo
prašo
kaltinamajam
M.
Vilčinskui
skirti
60
parų
arešto
bausmę,
jos
vykdymą
atidedant
vieneriems
metams,
tuo
metu
taikant
intensyvią
priežiūrą.
Tai
pat
teismo
prašoma
kaltinamąjį
įpareigoti
per
4
mėnesius
pradėti
dirbti
ar
užsiregistruoti
Užimtumo
tarnyboje,
per
4
mėnesius
sudalyvauti
elgesio
pataisos

grupinėse
ir
individualiose
pozityvios
tėvystės

programose,
nuo
22
val.
iki
6
val.
būti
savo
gyvenamojoje
vietoje,
jeigu
tai
nesusiję
su
darbu.

Kaltinamajai
I.
Vilčinskienei
prokuratūra
prašo
skirti
galutinę
60
parų
arešto
bausmę,
jos
vykdymą
atidedant
dešimčiai
mėnesių,
tuo
laikotarpiu
taikant
intensyvią
priežiūrą,
įpareigojant
per
4
mėnesius
pradėti
dirbti
ar
užsiregistruoti
Užimtumo
tarnyboje,
per
4
mėnesius
sudalyvauti
grupinėse
ir
individualiose
pozityvios
tėvystės
programose,
nuo
22
val.
iki
6
val.
būti
savo
gyvenamojoje
vietoje,
jeigu
tai
nesusiję
su
darbu.

***

Primintina,
kad
į
šią
keistą
istoriją
įpinta
SUVERENITETO
(Nepriklausomybės)
sąvoka. 
Mat
kaip
savo
ataskaitoje
kitados
skelbė
Valstybės
saugumo
departamentas
(VSD),
Kaune
savo
vaikus,
kaip
įtariama,
pagrobę
asmenys
priskiria
save
„suverenų“
judėjimui.

Pasivadinę
„suverenais“,
kuriais
esantys
skelbiasi
ir
savo
vaikus

valstybės
laikinos
globos
pagrobę
sutuoktiniai,
vadovaujasi
valstybės
teisėtumą
neigiančia
antivalstybine
ekstremistine
ideologija.
„Suverenais“
pasiskelbę
asmenys
nepripažįsta
valstybės
institucijų
sprendimų
ir
yra
įsitikinę,
kad
gali
nevykdyti
teisės
aktuose
įtvirtintų
gyventojų
pareigų“,

pasakojo
VSD.

Pagal
vakarietiškas
politinės
filosofijos
teorijas
valstybės
SUVERENAS,
t.y.
steigėjas
ir 
valdytojas,
demokratijoje
priimąs
esminius
sprendimus,
yra
tauta.
Tiesa,
jokios
“suverenios”
teisės
nesilaikyti
įstatymų
pavieniui
ar
mažose
grupėse
šios
teorijos
nenumato.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva