0

Klaipėdos
apygardos
prokuratūroje
buvo
išnagrinėtas
Lietuvos
Respublikos
valstybinės
kultūros
paveldo
komisijos
pareiškimas
dėl
Plungės
rajono
savivaldybės
administracijos
išduoto
statybos
leidimo
statyti
skulptūrą
Bronislovui
Lubiui
atminti
nacionalinės
reikšmės
kultūros
paminklo

Plungės
dvaro
sodybos
teritorijoje.
Valstybinės
kultūros
paveldo
komisijos
manymu,
šis
projektas
pažeidžia
viešąjį
interesą
išsaugoti
nekilnojamąjį
kultūros
paveldą,
todėl
buvo
kreiptasi
į
prokuratūrą.

Plungės
rajono
savivaldybė
gavo
Plungės
pramonininkų
sąjungos
prašymą
įamžinti
Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto
signataro,
mecenato,
Plungės
miesto
garbės
piliečio
B.
Lubio
atminimą,
pastatant
skulptūrą
Plungės
dvaro
sodybos
teritorijoje.
Išnagrinėjus
šį
prašymą
bei
kompetentingoms
institucijoms
pritarus,
buvo
išduotas
leidimas
statyti
skulptūrą
B.
Lubiui
atminti
minėto
dvaro
parke
prie
Babrungo
upės
tilto
krantinės.

Kultūros
paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos
pagal
Lietuvos
Respublikos
statybos
įstatymą
turi
pareigą
tikrinti,
kaip
kultūros
paveldo
statinių,
taip
pat
statinių,
suprojektuotų
kultūros
paveldo
objektų
teritorijose,
kultūros
paveldo
vietovėse
arba

apsaugos
zonose,
projektai,
atitinka
nekilnojamojo
kultūros
paveldo
apsaugą
ir
tvarkybą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimus;
kaip
statinių
projektais
išsaugomas
nekilnojamųjų
kultūros
vertybių
ir

aplinkos
autentiškumas,
šių
vertybių
vertingosios
savybės;
kaip
statinių
projektai,
parengti
kultūros
paveldo
objektų
ar
kultūros
paveldo
vietovių
teritorijose
arba

apsaugos
zonose,
atitinka
Specialiųjų
žemės
naudojimo
sąlygas.

Kultūros
paveldo
departamentas,
įvertinęs
teisinį
reglamentavimą,
paveldosaugos
ekspertizę,
neprieštaravo
tam,
kad
skulptūra
būtų
pastatyta
Plungės
dvaro
parke
ir
suderino
statybos
leidimą.
Kultūros
paveldo
departamento
sprendimas
pritarti
skulptūros
projektiniams
sprendiniams
ir
jos
statymui
Plungės
dvaro
parke
buvo
grindžiamas
tuo,
jog
vieta,
kurioje
bus
statoma
skulptūra
nėra
visiškai
autentiška,
nutolusi
nuo
centrinių
rūmų,
neįtakojanti
parko
struktūros
ir
vizualinių
ryšių.

Klaipėdos
apygardos
prokuratūros
Viešojo
intereso
gynimo
skyriaus
prokurorė,
išnagrinėjusi
Valstybinės
kultūros
paveldo
komisijos
pareiškimą,
nenustatė,
jog
išduodant
statybos
leidimą
ir
derinant
skulptūros
projekto
sprendinius
su
Kultūros
paveldo
departamentu
buvo
pažeisti
teisės
aktai
ar
tuo
būtų
pažeistos
asmens,
visuomenės,
valstybės
teisės
ir
teisėti
interesai,
todėl
atsisakė
taikyti
Prokuratūros
įstatyme
numatytas
viešojo
intereso
gynimo
priemones.

prokuraturos.lt
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva