0

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje, atlikus tyrimą dėl elektros vartotojų teisių vienašališkai nutraukti ar pakeisti sudarytas sutartis su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais, buvo priimtas sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tyrimo metu prokurorai aiškinosi aplinkybes, susijusias su nepriklausomų elektros energijos tiekėjų buitiniams vartotojams ir mažoms bei labai mažoms įmonėms taikoma akcijų/nuolaidų politika.

Buvo vertinama, ar šiems vartotojams siūlomų sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių bendrosios sąlygos atitinka Elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, draudžiančias po 2023 m. birželio 1 d. sudaromose sutartyse buitiniams vartotojams, mažoms ir labai mažoms įmonėms numatyti ne tik sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius, bet ir (ar) netesybas.

Prokuratūroje atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad nepriklausomų elektros tiekėjų bendrovių „Ignitis“ ir ,,Elektrum Lietuva“ buitiniams vartotojams siūlomų elektros energijos tiekimo sutarčių bendrosiose sąlygose yra numatytos Įstatymo 47 str. 3 d. nuostatoms prieštaraujančios sąlygos dėl įpareigojimo klientams, nutraukiantiems sutartis anksčiau laiko, grąžinti suteiktas nuolaidas ar kitas naudas. Prokuroras, nustatęs viešojo intereso pažeidimą, 2023 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu įpareigojo Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą spręsti dėl priemonių nustatytiems teisės aktų pažeidimams pašalinti taikymo.

Šiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, atsižvelgus į Generalinės prokuratūros ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos poziciją dėl siūlomų sudaryti sutarčių bendrųjų sąlygų, numatančių vartotojo prievolę nutraukiant sutartį anksčiau laiko sumokėti (grąžinti) tiekėjui suteiktas nuolaidas ar kitas naudas, prieštaravimo imperatyvioms Įstatymo 47 str. 3 d. nuostatoms, ir paskelbus naujas elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugų teikimo sutarčių bendrąsias sąlygas, prokuroras konstatavo, jog viešojo intereso pažeidimas šioje situacijoje yra pašalintas.

Bendrovių paskelbtose naujose sutarčių bendrosiose sąlygose nenumatyta prievolė buitiniams vartotojams, labai mažoms ir mažoms įmonėms grąžinti naudas, nuolaidas, sumokėti netesybas, kai vartotojas nutraukia sutartį anksčiau sutarties specialiojoje dalyje numatyto naudotis paslaugomis termino.

Tiekėjai taip pat įsipareigojo šiai kategorijai vartotojų, kurie yra sudarę sutartis po 2023 m. birželio 1 d., netaikyti sutartyse numatytų sąlygų dėl nuolaidų grąžinimo.

Primename, kad iki 2023 m. gegužės 31 d. galiojusios Įstatymo nuostatos nedraudė terminuotose sutartyse vartotojui, prieš terminą nutraukiant sutartį, numatyti netesybas.

prokuraturos.lt

 

The post Prokurorai stojo „Ignitis“ ir ,,Elektrum Lietuva“ pusėn appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva