0

2021 09 17

Aplinkos ministerija informuoja, kad registracija į dekarbonizacijos darbo grupes  pratęsta iki spalio 1 d. Kviečiame mokslo, nevyriausybinių organizacijų bei verslo atstovus tapti šio svarbaus proceso dalimi ir kartu įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Norintieji užsiregistruoti į vieną ar kelias iš penkių darbo grupių turi užpildyti registracijos formą.

Dekarbonizacijos darbo grupės steigiamos pagal sektorius – žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir žiedinės ekonomikos. Aplinkos ir Energetikos ministerijos buria šių sektorių socialinius partnerius, asociacijas, kitus suinteresuotus visuomenės atstovus ir kviečia aktyviai įsitraukti į darbo grupių veiklą.

Šioms darbo grupėms teks svarbus vaidmuo ieškant bendro sutarimo, kaip Lietuvai tapti klimatui neutralia iki 2050 m., ir siekiant atviro, efektyvaus dialogo atnaujinant Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (NEKSP).

Jų nariai bus supažindinti su esamomis ir planuojamomis NEKSP priemonėmis, Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų analize, dalyvaus diskusijose, tarsis, kaip Lietuvai eiti klimato neutralumo link, teiks siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į Klimato politikos grupės vyr. specialistę Juditą Liukaitytę-Kukienę, el.p. judita.liukaityte@am.lt, tel. 8 614 27548.

 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos