0

Užsienio
reikalų
ministeriją
(URM)
buvo
iškviestas
Rusijos
ambasados
atstovas,
kuriam
įteikta
nota,
išreiškianti
griežtą
protestą
dėl
Rusijos
Federacijos
valdžios
atstovų
veiksmų
Lietuvos
diplomatinės
atstovybės
kultūros
centro
Maskvoje
(Jurgio
Baltrušaičio
namų)
atžvilgiu.

Rugpjūčio
9
dieną,
ryte,
Lietuvos
URM
gavo
informaciją,
kad
Rusijos
Federalinės
valstybės
turto
valdymo
agentūra
(Rosimuščestvo)
apribojo
patekimą
į
J.
Baltrušaičio
namus.

Susitikimo
metu
Rusijos
ambasados
atstovui
pabrėžta,
kad
1961
metų
Vienos
konvencija
dėl
diplomatinių
santykių
nurodo,
jog
atstovybių
veikloje
naudojamos
patalpos
neliečiamos.
Priimančiosios
valstybės
valdžios
atstovai
negali
į
jas
įeiti
negavę
atstovybės
vadovo
sutikimo.
Pagal
Vienos
konvenciją,
priimančioji
valstybė
taip
pat
privalo
imtis
visų
reikiamų
veiksmų
atstovybės
patalpoms
apsaugoti
nuo
bet
kokio
įsiveržimo
ar
žalos
padarymo
ir
užkirsti
kelią
bet
kokiam
atstovybės
rimties
sutrikdymui
ar
orumo
pažeminimui.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Pasaulis