0

Rugsėjo
11-17d.
NATO
oro
policijos
funkcijas
Baltijos
šalyse
vykdantys
naikintuvai
aštuonis
kartus
kilo
atpažinti
ir
lydėti
skrydžio
taisykles
tarptautinėje
oro
erdvėje
virš
Baltijos
jūros
pažeidusių
Rusijos
Federacijos
(RF)
orlaivių.

Rugsėjo
11
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
RF
orlaivio
IL-20.
Orlaivis
skrido
tarptautine
oro
erdve
maršrutu

RF
žemyninės
dalies
į
RF
Kaliningrado
sritį.

Orlaivis
skrido
nepateikęs
skrydžio
plano,
be
įjungto
radiolokacinio
atsakiklio,
radijo
ryšį
su
Regioniniu
skrydžių
valdymo
centru
(RSVC)
palaikė.

Rugsėjo
11
d. 
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
dviejų
RF
orlaivių
TU-22
ir
dviejų
SU-35.
Orlaiviai
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
žemyninės
dalies
į
RF
žemyninę
dalį.

Orlaiviai
skrido
nepateikę
skrydžio
planų,
be
įjungtų
radiolokacinių
atsakiklių,
radijo
ryšio
su
RSVC
palaikė.

Rugsėjo
12
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
dviejų
RF
orlaivių
SU-24.
Orlaiviai
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
žemyninės
dalies
į
RF
žemyninę
dalį.

Orlaiviai
skrido
nepateikę
skrydžio
planų,
be
įjungtų
radiolokacinių
atsakiklių,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.

Rugsėjo
12
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
RF
orlaivio
IL-20.
Orlaivis
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
Kaliningrado
srities
į
RF
Kaliningrado
sritį.

Orlaivis
skrido
nepateikęs
skrydžio
plano,
su
įjungtu
radiolokaciniu
atsakikliu,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.

Rugsėjo
12
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
RF
orlaivio
SU-27.
Orlaivis
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
Kaliningrado
srities
į
RF
Kaliningrado
sritį.

Orlaivis
skrido
nepateikęs
skrydžio
plano,
be
įjungto
radiolokacinio
atsakiklio,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.

Rugsėjo
13
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
dviejų
RF
orlaivių
SU-24
ir
vieno
SU-27.

Orlaiviai
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
Kaliningrado
srities
į
RF
Kaliningrado
sritį.
Orlaiviai
skrido
nepateikę
skrydžio
planų,
be
įjungtų
radiolokacinių
atsakiklių,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.

Rugsėjo
14
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
RF
orlaivio
IL-20.
Orlaivis
skrido

RF
Kaliningrado
srities
į
RF
Kaliningrado
sritį.

Orlaivis
skrido
nepateikęs
skrydžio
plano,
su
įjungtu
radiolokaciniu
atsakikliu,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.

Rugsėjo
14
d.
NATO
oro
policijos
naikintuvai
skrido
atpažinti
RF
orlaivio
IL-20.
Orlaivis
skrido
tarptautine
oro
erdve

RF
Kaliningrado
srities
į
RF
žemyninę
dalį.

Orlaivis
skrido
nepateikęs
skrydžio
plano,
su
įjungtu
radiolokaciniu
atsakikliu,
radijo
ryšio
su
RSVC
nepalaikė.


KAM
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva