0

2021 08 26

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–liepos mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 28 proc. (1 636,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų š.m. pirmų septynių mėn. pajamos – 7 079,1 mln. eurų, faktinės – 7 483,3 mln. eurų, t.y., gauta 5,7 proc. (404,2 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Į valstybės biudžetą gauta 6 153,8 mln. eurų, tai yra 30,5 proc. (1 439,4 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 5 745,6 mln. eurų. Tai yra 1 358,3 mln. eurų arba 31 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 2 764,7 mln. eurų pajamų. Tai yra 817,9 mln. eurų (42 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Didesnes pajamas iš PVM lėmė per septynis šių metų mėnesius mokesčių mokėtojų grąžinta 2020 m. susiformavusių šio mokesčio atidėjimų dalis bei, atsigavus vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 2 194,8 mln. eurų. Tai 279,7 mln. eurų (14,6 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 920,1 mln. eurų pajamų – 76,7 mln. eurų (9,1 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. –2021 m. birželio mėn. augę dalies alkoholio, tabako produktų ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo mėn.  padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 747,5 mln. eurų, t.y., 303,6 mln. eurų (68,4 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 408,1 mln. eurų, t.y., 24,8  proc. (81,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn.

Palyginti su prognoze, parengta pagal 2021 m. birželio 22 d. Seimo priimtą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymą, 2021 m. sausio–liepos mėn.  į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 404,2 mln. eurų (5,7 proc.) daugiau.

PVM sausio–liepos mėn. į valstybės biudžetą gauta 76,4 mln. eurų (2,8 proc.), akcizų – 2,7 mln. eurų (0,3 proc.) daugiau nei prognozuota. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 33,6 mln. eurų (1,6 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 208,8 mln. eurų (38,8 proc.) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 17,8 mln. eurų (4,6 proc.) daugiau nei prognozuota.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos