0

2021 10 28

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 26,3 proc. (2 014,1 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Planuotos bendros minėtų biudžetų š.m. pirmų devynių mėn. pajamos – 8 912,4 mln. eurų, faktinės – 9 685,8 mln. eurų, t.y., gauta 8,7 proc. (773,4 mln. eurų) daugiau nei planuota.

Į valstybės biudžetą gauta 7 946,5 mln. eurų, tai yra 27,6 proc. (1 718,1 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 7 443 mln. eurų. Tai yra 1 654,1 mln. eurų arba 28,6 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per devynis šių metų mėnesius  gauta 3 529,1 mln. eurų pajamų. Tai yra 969,6 mln. eurų (37,9 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema praėjusių metų palyginamoji bazė (2020 m. mokesčių mokėtojai naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus), ir šiemet grąžinta šio mokesčio atidėjimų, susiformavusių 2020–2021 m., dalis. Taip pat, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 2 889,1 mln. eurų. Tai 434,2 mln. eurų (17,7 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 235,3 mln. eurų pajamų – 90,2 mln. eurų (7,9 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugpjūčio mėn. augę dalies alkoholio, tabako produktų ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 955,7 mln. eurų, t.y., 349,8 mln. eurų (57,7 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų, nulėmusių ne tik didesnes metinio pelno mokesčio įmokas, bet ir avansinio pelno mokesčio įmokų augimą.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 503,5 mln. eurų, t.y., 14,6 proc. (64 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

Palyginti su planu, parengtu pagal 2021 m. birželio 22 d. Seimo priimtą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymą, 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 773,4 mln. eurų (8,7 proc.) daugiau.

Palyginti su planu, PVM sausio–rugsėjo mėn. į valstybės biudžetą gauta 194,9 mln. eurų (5,8 proc.), akcizų – 15,4 mln. eurų (1,3 proc.) daugiau. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus planas viršytas 129 mln. eurų (4,7 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 292,8 mln. eurų (44,2 proc.) daugiau nei planuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 42 mln. eurų (9,1 proc.) daugiau nei planuota.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos