0

2021 09 08

Aplinkos ministerija kviečia savivaldybes dar šiemet kreiptis dėl aplinkosaugai skiriamos finansinės paramos ir pasinaudoti jos galimybėmis.

Iki spalio 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima paraiškas paramai, skirtai gyvenamiesiems būstams prijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų. Jas gali teikti viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai. Šiai paramai skirta daugiau kaip 3 mln. eurų iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

Dar galima teikti paraiškas pagal birželio 21 d. paskelbtą APVA kvietimą kreiptis dėl paramos atsinaujinantiems energijos ištekliams – saulės, geoterminės energijos, biokuro – panaudoti savivaldybių poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą. Paramai skirta 2 mln. eurų iš Klimato kaitos programos. Paraiškos priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

Siekiant skatinti taupiau naudoti energiją ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus, savivaldybėms sudarytos galimybės gauti finansinę paramą viešiesiems pastatams modernizuoti. Per Savivaldybių pastatų fondą, kurį yra įkūrusios Aplinkos ir Finansų ministerijos bei Viešųjų investicijų plėtros agentūra, yra teikiamos lengvatinės paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo. Gali būti finansuojama iki 100 proc. investicinio projekto vertės, kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos ar savivaldybės įmonės, arba 80 proc. vertės, kai paskolos gavėjai yra energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės. Šią paramą administruoja finansinis tarpininkas Šiaulių bankas. Paskolos suteikimo – iki 2023 m. spalio 31 d., terminas – iki 10 metų, o išimtiniais atvejais – iki 20 metų. Maksimali suma – 10 mln. eurų. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos