0

2021 10 26

Per ateinančius dvejus metus planuojama įvertinti per 30 vidaus audito tarnybų, siekiant didinti veiklos efektyvumą bei pateikti rekomendacijas jos tobulinimui, praneša Finansų ministerija šiandien sudariusi sutartį su konsultacijų įmone UAB „Transcendent Group Baltics“. Sutartis sudaroma, organizuojant išorinį savivaldybių centralizuoto vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą.

„Matydami metinius veiklos duomenis, džiaugiamės, jog nuosekliai gerėja viešojo sektoriaus vidaus audito rezultatai, tačiau dar yra atvejų, kai tarnybose trūksta žmonių ir dėl to nukenčia kokybės priežiūra. Be to, dėl besikeičiančios ir dinamiškos įstaigų vidaus bei išorės aplinkos, ypač pandeminio laikotarpio sąlygomis, sudėtingėja vidaus audito darbas, planuojami didesnės apimties kompleksiniai vidaus auditai ir nuolat ieškoma geriausių sprendimų. Vertinimus pirmą kartą atliks ne Finansų ministerija, o paslaugų teikėjas, kurio pasitelkta pagalba, tikime, pasieksime dar efektyvesnių rezultatų. Siekiant tvaraus vidaus audito kokybės augimo, vertinimo metu tikimės sklandaus visų dalyvių bendradarbiavimo“, – sakė finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Išorinis vidaus audito tarnybų veiklos vertinimas atliekamas pagal Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, Išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nuostatus bei kitus susijusius teisės aktus, taip pat atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus.

Lietuvoje iš viso veikia 60 savivaldybių centralizuoto vidaus audito ir 56 valstybės viešojo sektoriaus subjektų vidaus audito tarnybos, kurios atlieka nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant padėti gerinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, įgyvendinti veiklos tikslus. Anot viceministrės R. Bilkštytės, sustiprinę vidaus kontrolę ir galimų rizikų valdymą, pasieksime dar efektyvesnių įstaigų tikslų įgyvendinimo, veiklos skaidrumo, tinkamo finansų valdymo bei efektyvaus gyventojų sumokėtų mokesčių naudojimo, rezultatų.

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema, kurią sudaro įstaigose įdiegta vidaus kontrolė, nepriklausomo vidaus audito funkcija ir Finansų ministerijos metodinis koordinavimas bei priežiūra, kaip viena Europos Sąjungos narystės sąlygų – įdiegta pagal Europos Komisijos reikalavimus bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Įsigaliojus Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymui, ji  Lietuvoje veikia nuo 2003 metų.

Nuo 2020 metų naujos redakcijos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu sustiprinus vidaus kontrolės ir vidaus audito nuostatas pagal tarptautinę gerąją praktiką ir nustačius tokią galimybę – siekiant efektyvinti procesus – pirmą kartą vertinimus atliks viešojo pirkimo būdu atrinktas paslaugų teikėjas.

Valstybės viešojo sektoriaus subjektų vidaus audito tarnybų išoriniam vertinimo atlikimui artimiausiu metu bus pradėtos viešojo pirkimo procedūros.

Su vidaus audito srities teisės aktais bei apibendrinta metine informacija galima susipažinti čia.  

Papildoma informacija:

Finansų ministerija, formuodama valstybės politiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, organizuodama, koordinuodama ir kontroliuodama jos įgyvendinimą:

1) rengia teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę ir vidaus auditą, atsižvelgdama į tarptautinę gerąją vidaus kontrolės ir vidaus audito praktiką;

2) atlieka metodinio vadovavimo funkcijas vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse;

3) analizuoja vidaus audito tarnybų veiklą ir teikia rekomendacijas dėl jos tobulinimo;

4) užtikrina, kad ne rečiau kaip kartą per penkerius metus Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka būtų atliekamas išorinis vidaus audito tarnybų veiklos vertinimas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos