0

Šiandien Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktiems įstatymų projektams dėl fizinio barjero įrengimo Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo bei Civilinės saugos įstatymo pakeitimo.

„Lietuva susiduria su neteisėtos migracijos krize, mes nesitaikstome su agresija prieš mūsų valstybę ir jos žmones. Todėl būtina imtis ryžtingų veiksmų, siekiant ir toliau stiprinti mūsų valstybės sieną“, –  teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Fiziniam barjerui įrengti – atskiras įstatymas

Fizinio barjero įrengimas Baltarusijos pasienyje – tai strateginės reikšmės klausimas, atsižvelgus į esamą  geopolitinę padėtį  ir Baltarusijos režimo neprognozuojamą elgesį. Siekiant akcentuoti šią nacionaliniam saugumui strateginę svarbą ir užtikrinti sklandų bei greitą fizinio barjero įrengimą,  Seimui parteiktas atskiro įstatymo dėl fizinio barjero įrengimo projektas.

Pagrindinis parengto įstatymo projekto tikslas – sudaryti būtinas teisines, finansines ir organizacines sąlygas skubiam fizinio barjero įrengimui, sukurti efektyvų sprendimų priėmimo ir reikalingų darbų organizavimo mechanizmą. Vyriausybė priims esminius sprendimus dėl fizinio barjero įrengimo, projekto užsakovo teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos, projekto vykdytojo, jų funkcijų, konkrečių darbų atlikimo vietų, svarbiausiųjų fizinio barjero inžinerinių reikalavimų, darbų atlikimo terminų, finansavimo tvarkos ir kitų esminių su projekto vykdymu susijusių aspektų bei sąlygų. Fizinio barjero įrengimo projektas pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

,,Šiandien Seimas neeilinėje sesijoje priėmė Fizinio barjero LR teritorijoje prie ES išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymą, kuris leidžia mums nedelsiant tęsti ryžtingus žingsnius kovoje už Lietuvos, nepriklausomos ir suverenios valstybės, išsaugojimą ir stiprinimą šiandien besitęsiančios neteisėtos migracijos krizės akivaizdoje. Sutarimas ir susitelkimas šiandien ypač svarbus tiek Seime, tiek visuomenėje”, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Patikslinta tvarka dėl prieglobsčio prašymų teikimo

Šio įstatymo projekto tikslas – reglamentuoti prašymų suteikti prieglobstį pateikimo tvarką, kai valstybėje paskelbta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, taip pat ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Seimas pritarė, kad užsieniečiai prašymus suteikti prieglobstį galėtų pateikti:

  • tik pasienio kontrolės punktuose ar tranzito zonose Valstybės sienos apsaugos tarnybai;
  • jeigu užsienietis į Lietuvos Respubliką užsienietis atvyko teisėtai – Migracijos departamentui;
  • užsienyje – Lietuvos Respublikos ambasadoms ar konsulinėms įstaigoms.

Taip pat numatoma sudaryti galimybę pažeidžiamiems užsieniečiams teikti prašymus suteikti prieglobstį , Valstybės sienos apsaugos tarnybai net ir tuo atveju, jei jie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną.

Civilinės saugos įstatymo pakeitimai – institucijų sutelkimas

Civilinės saugos įstatymo pakeitimais siekiama tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su ekstremaliosios situacijos metu reikalingų išteklių sutelkimu, būtinų užduočių skyrimu, gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimų įsigaliojimu. Taip pat įstatymas papildomas nuostata, siekiant aiškiai reglamentuoti ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų dalyvavimą likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius.

Siūlomi pakeitimai sudarys prielaidas efektyviau organizuoti reikalingų išteklių sutelkimą, būtinų užduočių gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms skyrimą ekstremaliosios situacijos metu siekiant prisidėti prie ekstremaliąją situaciją valdančių subjektų ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo veiklos.

Nuo neteisėtos migracijos krizės pradžios Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Taip pat pasieniečiams talkina pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX,  Estijos ir Austrijos pareigūnai. Lietuvos pasienį padeda saugoti virš 100 pareigūnų iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat atvyko Frontex automobiliai, sraigtasparniai bei termovizorinė įranga. Be to Lietuva taip pat pradėjo tiesti fizinį barjerą – koncertinos tvorą. Migracijos departamentas priima daugiau darbuotojų, kad prieglobsčio prašymų  nagrinėjimas vyktų sparčiau.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio.

Šiemet Lietuvos ir Baltarusijos sieną neteisėtai kirto 4112 migrantų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos