0

Rusijos sukeltas karas Ukrainoje ir iš esmės pasikeitusi geopolitinė situacija lėmė poreikį visoms Europos Sąjungos šalims reaguoti naujai sprendžiant klausimus, susijusius su sankcijų įgyvendinimu, siekiant stiprinti tarpinstitucinį koordinavimą ir tikslinti sankcijų įgyvendinimą užtikrinančių institucijų įgaliojimus, – sakoma Seimo Ekonomikos komiteto pranešime.

Tai, pasak komiteto, lėmė pasikeitęs sankcijų taikymo pobūdis, apimtis, tiek sankcijų įvairovė, tiek subjektų, tiek ir sektorių, kuriems naujos sankcijos yra numatomos, aspektais. Todėl 2022 m. balandžio mėn. nauja redakcija išdėstytus Užsienio reikalų ministerijos parengtus Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pakeitimus Seimas po pateikimo apsvarstė ir priėmė ypatingos skubos tvarka.

Ekonomikos komiteto 2023 m. birželio 14 d. uždarame posėdyje, dalyvaujant Finansų ministerijos, Finansinių nusikalimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, AB „Lifosa“ administracijos atstovams, taip pat AB „Lifosa“ laikinojo administratoriaus – UAB „Valnetas“ – atstovams, aptartas AB „Lifosa“ taikomas Lietuvos laikinojo administratoriaus modelis, kuris yra kitoks, nei tai pačiai įmonių grupei priklausančiai įmonei Antverpene taikomas modelis.

Siekiant užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, Lietuvoje yra privaloma paskirti laikinąjį administratorių, kuris, tikrindamas sandorius ex ante principu (t. y. patikra atliekama prieš sandorių sudarymą), privalo užtikrinti, kad iš įmonės vykdomų sandorių tiesioginės ar netiesioginės naudos negautų subjektai, kuriems taikomos sankcijos, o pačiai įmonei būtų užtikrinta ekonomiškai pagrįsta nauda.

Į posėdį atvykęs „EuroChem-Antwerpen“ generalinis direktorius, AB „Lifosa“ valdybos narys Filipas Dejonas (Filip Dejongh) pristatė įmonių grupei priklausančios gamyklos Antverpene (Belgija) patirtį. Užtikrinant tapačių tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, Belgijoje pasirinktas taikyti kitoks, t. y. nepriklausomo auditoriaus modelis.

Priešingai nei Lietuvoje ir sutinkamai su ES teisės reikalavimais, Belgijoje auditorius įmonės sandorius tikrina vadovaudamasis ex post principu (t. y. patikra atliekama po sandorių sudarymo). Pažymėta, kad tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimas pasitelkiant audito modelį yra dažna tarptautinė praktika, taikoma kitose ES šalyse, pavyzdžiui, Belgijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose.

Pasak Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Kazio Starkevičiaus (į Seimą išrinkto Kaune, Petrašiūnų-Girčiupio apygardoje), Lietuvoje pasirinkus taikyti kitokį tarptautinių sankcijų įgyvendinimo modelį – per laikinojo administratoriaus institutą, – reikalinga nuolat stebėti situaciją ir keičiantis situacijai reaguoti, siekiant užtikrinti, kad AB „Lifosa“ būtų daroma kuo mažiau administracinių suvaržymų, tuo pačiu būtų laikomasi tinkamo sankcijų įgyvendinimo ir užtikrinamas efektyvus įmonės darbas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva