0

Seimo narys Vytautas Bakas kreipėsi į žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką prašydamas atidėti žemės ūkio ir maisto produktų prekybos turgavietėse darbo taisyklių pakeitimų įsigaliojimą. Nauji, nuo rugsėjo įsigaliojantys apskaitos taisyklių pakeitimai, paliesiantys šimtus smulkiųjų prekybininkų visoje šalyje, pažeidžia mažiausiai du Seimo priimtus įstatymus ir sukuria nepakeliamą administracinę naštą smulkiesiems verslininkams. Kreipimesi parlamentaras siūlo ministrui įvertinti taisyklių atitikimą įstatymams ir galimybę po konsultacijų su smulkiųjų verslininkų organizacijomis tikslinti taisyklių nuostatas.

Penktadienį V. Bakas susitiko su Alytaus turgavietėje prekiaujančiais smulkiaisiais verslininkais ir prekybininkais. Dėl naujųjų taisyklių buvo išsakyta daug nuogąstavimų. Pasak prekybininkų, pasirengimo terminas naujai apskaitai elektroniniame žurnale yra nepagrįstai trumpas – tik 2 mėnesiai. Daliai prekiautojų trūksta kompiuterinio raštingumo žinių ir reikiamos įrangos, įgūdžių pildyti žurnalą, kurio naudojimo instrukcija siekia keliasdešimt lapų. Prekybininkai akcentavo, kad naujos taisyklių nuostatos taip pat įpareigoja juos fiksuoti perteklinius duomenis: kiekvieną dieną pradedant ir baigiant darbą reikės suvesti detalią informaciją (kiekvieną produktą atskirai) apie parduodamų, paliekamų saugoti ir per prekybos dieną nurašytų žemės ūkio ir maisto produktų kiekį ir gautas pajamas. O prekiaujama kartais ir kelių dešimčių pavadinimų produktais.

Parlamentaro V. Bako teigimu, prekybininkų pateikta informacija byloja apie tai, kad žemės ūkio ministro įsakymas prieštarauja mažiausiai dviem Seimo priimtiems įstatymams ir kelia grėsmę verslo išlikimui. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslas kovoti su šešėliniu verslu yra suprantamas ir daugelis taikomų priemonių yra pateisinamos, tačiau kovos su šešėliu priemonės neturi apsunkinti, diskriminuoti ar net visiškai eliminuoti iš darbo rinkos sąžiningų smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų, apkrauti jų neproporcinga administracine našta, o Vyriausybės ir ministerijų sprendimai turi atitikti galiojančius įstatymus“, – teigia V. Bakas.

Naujasis reguliavimas pažeidžia įstatymus

Naujasis žemės ūkio ministro įsakymas, akivaizdu, turi didelį poveikį visam smulkiųjų prekybininkų bendruomenei, tad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 4 d., būtina laikytis reikalavimo, kad visi teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, turi įsigalioti gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, laikantis „dviejų datų“ taisyklės. Tuo tarpu smulkiųjų verslininkų veiklai esminę įtaką turintis ministro įsakymas įsigalioja ir pradės būti taikomas rugsėjo 1 dieną.

Žemės ūkio ministro įsakymas, nustatydamas kasdienį sudėtingų, smulkmeniškų ataskaitų pateikimo įpareigojimą, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą administracinės naštos mažinimo principą, kuriuo nustatoma, kad turi būti siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams pasiekti, ir, jei įmanoma, suvienodinti skirtingų susijusių teisės aktų ataskaitų teikimo dažnumą. Be to, minėtas įsakymas galimai pažeidžia to paties įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytą reikalavimą, kuriuo nustatoma, kad turi būti siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo.

Penki siūlymai, kaip galima būtų spręsti situaciją

 

Rašte žemės ūkio ministrui V. Bakas teikia penkis siūlymus spręsti susiklosčiusią situaciją. Seimo narys prašo atidėti perėjimą prie turgavietės e. žurnalo dviem mėnesiams, iki lapkričio 1 d. laikantis įstatymuose nustatytos „dviejų datų“ taisyklės.

Per atidėtą laikotarpį Seimo narys siūlo ministrui organizuoti konsultacijas su smulkiajam verslui atstovaujančiomis asocijuotomis struktūromis ir įvertinti galimybę tikslinti taisyklių nuostatas taip, kad jos nedidintų administracinės naštos, nevaržytų prekybininkų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti.

V. Bakas siūlo Vyriausybei įvertinti minėto ministro įsakymo administracinės naštos poveikį, kaip tai numato administracinės naštos mažinimo įstatymas.

Taip pat parlamentaras siūlo ieškoti galimybių sudaryti prekybininkams sąlygas prieinamai naudotis informacinių technologijų priemonėmis, kurios jiems leistų tinkamai įgyvendinti teisės akto nuostatas.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva