0

Rugsėjo
27
d.
posėdyje
Seimo
Socialinių
reikalų
ir
darbo
komitetas
bendru
sutarimu
pritarė
Darbo
kodekso
pakeitimo
įstatymo
projektui
bei
Ligos
ir
motinystės
socialinio
draudimo
įstatymo
pakeitimo
įstatymo
projektui,
kuriais
siūloma
įmotėms,
įvaikinusioms
vaiką,
 taip
pat
kaip
ir
įtėviams,
suteikti
30
kalendorinių
dienų
trukmės
atostogas
ir
numatyti
išmokos
mokėjimą.

Ligos
ir
motinystės
socialinio
draudimo
įstatymo
projektu
siūloma
suteikti
teisę
gauti
30
kalendorinių
dienų
motinystės
išmoką
įmotėms,
įvaikinusioms
vaiką,
kurioms
pagal
Darbo
kodekso
133
str.
2
dalį
suteiktos
30
kalendorinių
dienų
atostogos,
taip
pat
ir
toms,
kurios
neturi
darbo
ar
tarnybos
santykių
(pavyzdžiui,
savarankiškai
dirbančioms)
atsižvelgiant
į
tai,
kad
įtėviui
šiuo
metu
mokama
30
kalendorinių
dienų 
tėvystės
išmoka.

Tokiu
būdu
būtų
įteisintos
vienodos
sąlygos
tiek
įtėviui,
tiek
įmotei,
kai
yra
įvaikinamas
vaikas
ir
suteikiamos
atostogos,
kuriomis
siekiama,
kad
įvaikintas
vaikas
priprastų
ir
adaptuotųsi
naujoje
aplinkoje
ir
šeimoje.

Pirmiau
paminėtų
įstatymų
pataisas
inicijavo
Socialinių
reikalų
ir
darbo
komiteto
nariai,
atsižvelgdami
į
Trišalės
tarybos
sprendimą
pritarti
dėl
lygių
galimybių
kontrolierės
Birutės
Sabatauskaitės
pasiūlymui
tobulinti
teisinį
reguliavimą
numatant
galimybę
pasinaudoti
tėvystės
atostogomis
ir
išmoka
ne
tik
įtėviams,
bet
ir
įmotėms.

Šiems
pakeitimams
dar
turės
pritarti
Seimas.

Komiteto
siūloma
pakeitimų
įsigaliojimo
data

2024
m.
liepos
1
d.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva