0

2021 09 13

Šiandien Lietuvos investuotojams pirmą kartą pasiūlyta vietos rinkoje aukciono būdu įsigyti užsienio kapitalo rinkose išplatintą euroobligacijų emisiją. Didelę paklausą turėjęs aukcionas yra tik pirmas žingsnis sudarant sąlygas vidaus rinkos dalyviams įsigyti didesnio likvidumo Vyriausybės vertybinius popierius (VVP), o Lietuvai – pasiskolinti pigiau.

Pirmadienį įvykusiame VVP aukcione pirminė 750 mln. eurų emisijos suma buvo papildyta 75 mln. eurų. Šis aukcionas sulaukė didelio aukciono dalyvių susidomėjimo, paklausa siekė 167 mln. eurų. Aukcione nustatytas vidutinis svertinis pelningumas (-0,381 proc.) buvo mažesnis nei pastaruoju metu antrinėje rinkoje siūlomas šios emisijos pirkimo pelningumas (angl. bid yield) ir mažesnis nei panašios trukmės Lietuvoje registruotų emisijų pelningumas antrinėje rinkoje.

„Lietuva jau septinti metai yra Euro zonos narė, tačiau vis dar neišnaudoja šios sistemos teikiamo potencialo. Užsienyje išleistų euroobligacijų aukcionas vidaus rinkoje yra vienas iš žingsnių siekiant sumažinti šalies skolinimosi kaštus ir padidinti šalies kapitalo rinkos efektyvumą“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Vidaus rinkoje aukciono būdu iki šiol buvo platintos tik VVP emisijos, registruotos Nasdaq CSD SE Lietuvos filiale. Šiandien pildyta euroobligacijų emisija listinguojama Liuksemburgo biržoje, ji buvo išplatinta 2020 m. gegužės 6 d. Kitos emisijos sąlygos: metinė kupono norma – 0,25 proc., pirminio platinimo pelningumas – 0,345 proc., galutinio išpirkimo – 2025 m. gegužės 6 d.

„Džiaugiamės, kad pasitelkdami „Nasdaq Vilnius“  vertybinių popierių biržos technines galimybes galime prisidėti prie Vyriausybės euroobligacijų platinimo vykdymo ir  tuo pat metu sudarome sąlygas vietiniams rinkos dalyviams dalyvauti šiuose aukcionuose Lietuvoje. Tai dar vienas svarbus žingsnis, vystant vietinės kapitalo rinkos infrastruktūrą“, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas.

„Nasdaq CSD Lietuvoje“  taip pat teko svarbus vaidmuo, kuriant atsiskaitymų už euroobligacijų aukcionus infrastruktūrą. Finansų ministerija atsiskaitymus vykdys per Nasdaq CSD sąsają su  „Clearstream Luxembourg”.

Vidaus rinkoje vertybiniai popieriai platinami pirmadieniais „Nasdaq Vilnius“ organizuojamuose VVP aukcionuose. Pastaruoju metu platinamos 5 skirtingų trukmių – 3, 4, 5, 6 ir 8 metų likutinės trukmės – VVP emisijos. Finansų ministerijos planuose – vidaus investuotojams siūlyti iki 15 metų trukmės euroobligacijas, atsižvelgiant į emisijos dydį, atkarpą ir potencialų patrauklumą investuotojams.

Istoriškai vidaus rinkoje paklausiausios būdavo trumpos ir vidutinės (iki 10 m.) trukmės Vyriausybės vertybinių popierių emisijos. Užsienio rinkose Finansų ministerija skolinasi ilgai (10-30 metų) trukmei ir taip užtikrina balansą tarp skolinimosi kaštų bei refinansavimo rizikos.

Papildomai:
Iki kiekvieno mėnesio 1 d. Finansų ministerija savo tinklapyje paskelbia ateinančių trijų mėnesių aukcionų tvarkaraštį, kurį galima rasti čia.

 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos