0

Dalinkitės

Gyvenime
perskaičiau
labai
daug
šlamšto.
Knygų,
kurių
net
nenoriu
prisiminti,
ir
net
gėda
prisipažinti,
kad
jas
skaičiau.
Tačiau
knygų
skaityme
veikia
tikimybių
teorija

kuo
daugiau
skaitai,
tuo
didesnė
tikimybė
paimti
į
rankas
gerą
knygą.

Ėjo
2021
m.
pavasaris,
atsiverčiau
The
Righteous
Mind:
Why
Good
People
Are
Divided
by
Politics
and
Religion
“.
Ir
po
poros
dešimčių
puslapių
supratau,
kad
tai
yra
JI.
Knyga
apie
“teisuolišką
protą”
padės
nuimti
šydą
nuo
dar
vieno
mane
seniai
kamavusio
klausimo

kodėl
konservatoriai
ir
liberalai
amžinai
nesutaria.


Moralė

J.HJaidt
pradeda
nuo
moralės
klausimų.
O
jie
nėra
lengvi,
vien
ko
verta
“Iešmininko
dilema”.
Priminsiu:
nevaldomas
lokomotyvas
lekia
ir
neabejotinai
nužudys
ant
bėgių
stovinčius
penkis
žmones.
Bet
Jūs
esate
iešmininkas
ir
galite
nukreipti
lokomotyvą
kitu
keliu,
kuriame
jis
neabejotinai
nužudys
vieną
žmogų.
Logiškai
mąstant,
geras
sprendimas

viena
mirtis
vietoje
penkių.
Tačiau
ar
imsitės
Dievo
vaidmens,
nukreipsite
lokomotyvą
kitu
keliu
ir
nužudysite
žmogų?

Moralės
klausimai
ne
tik
sunkūs,
jie
labai
įdomūs,
nes
parodo,
koks
mūsų,
žmonių,
pasaulis
ir
socialinė
aplinka
yra
sudėtinga.
Besidomintiems
rekomenduoju
būti
kantriems
ir
susipažinti
su
Harvardo
universiteto
12-kos
paskaitos
kursu


Justice:
What’s
The
Right
Thing
To
Do?

(deja,
tik
anglų
kalba).

Moralė
susijusi
su
pagrindiniu
klausimus:
“kas
yra
teisinga?”.
Jeigu
pažiūrėjus
supaprastintai,
tai
esminis
klausimas
sukasi
būtent
apie
šią
ašį:
“ar
teisinga
turėti
mirties
bausmę
valstybėje?”
arba
priešingai

“ar
teisinga
neturėti
mirties
bausmės
asmeniui,
kuris
nužudė
kitą?”.
Neužsiimu
sofistika,
dėlioju
tai,
kas
vyksta
visuomenėje.


Šešetas

Yra
šešios
fundamentalios
vertybės,
kurios
koduoja
mūsų
vertinimus,
o
šie

elgseną:


 • care

  (padėkime
  skriaudžiamiems,
  apsaugokime
  juos);

 • fairness

  (sąžiningumas
  yra
  labai
  svarbu);

 • liberty

  (svarbiausia
  yra
  laisvė,

  reikia
  ginti);

 • loyalty

  (lojalumas
  ir
  ištikimybė);

 • authority

  (pagarba
  stovinčiam
  aukščiau,
  “žilam
  plaukui”
  ir
  t.t.);

 • sanctity

  (kai
  kurie
  dalykai
  yra
  neliečiami,
  šventi).

Visos
šios
vertybės
neatsirado

niekur,
jos
turi
labai
aiškią
logiką
per
socialinę/psichologinę
perspektyvą
(pavyzdžiui,
reikia
rūpintis
silpnesniais
grupės
nariais,
ypač
vaikais,
nes
toks
elgesys
padeda
grupei
išlikti).

Kiekvieno
žmogaus
moralinis
kompasas
susideda

tam
tikro
šio
šešeto
vertybių
rinkinio.
Va
čia
ir
prasideda
didžiausias
įdomumas:
konservatoriai
ir
liberalai
savo
moralės
kompasuose
turi
skirtingus
vertybių
rinkinius.
Internete
neradau
nieko
geresnio
kaip
šią
schemą
(ž.r.
žemiau).
Atkreipkite
dėmesį,
kaip
skiriasi
kompasų
rinkiniai.

No alt text provided for this image

Primenu,
kompasas
žvelgia

moralės
perspektyvos
ir
sako,
kas
yra
gerai,
o
kas
yra
blogai.

 • Liberaliai
  mąstantys
  sako:
  nieko
  nėra
  svarbiau
  kaip
  (1)
  ginti
  silpnuosius,
  (2)
  sąžiningumas
  ir
  (3)
  laisvė
  (asmens,
  grupės,
  valstybės
  ir
  pan.).
 • Konservatoriai
  sako:
  pritariame,
  kad
  šios
  trys
  vertybės
  yra
  svarbios,
  bet
  vienodai
  svarbu
  lojalumas,
  pagarba
  ir
  šventumas.


Mūšis
dėl
trejeto

Labai
labai
supaprastinus,
visas
konservatyvias
ir
liberalias
vertybes
turinčiųjų
nesutarimas
koncentruojasi
ties
šiomis
trimis
vertybėmis

liberalai
sako,
kad
jos
nesvarbios,
o
konservatoriai
mano
priešingai.
Tai
lemia
begalę
nesusikalbėjimų
ir
netgi
konfliktų.

Štai
J.Haidtas
pateikia
vieną
pavyzdį,
koks
skirtingas
yra
šių
grupių
požiūris
į
žmogaus
kūną:

 • Konservatoriai:
  “body
  =
  temple”
  (šventumas

  žmonės
  yra
  Dievo
  kūriniai).
 • Liberalai:
  “body
  =
  playground”
  (laisvė

  mano
  kūnas,
  tad
  su
  juo
  galiu
  daryti,

  noriu).

Nesiimant
spręsti,
kuri
pusė
teisi,
akivaizdu,
jog
joms
bus
sunku
susikalbėti.


Prigimtis

Tai

daryti?
Gal
įmanoma
visuomenėje
susitarti
dėl
trejeto
ir
visiems
tapti
liberalais
ar
konservatoriais
ir
išspręsti
šitą
klausimą?

Viena
teorijų
sako,
kad
skirtingi
vertybių
rinkiniai
susiję
su
mūsų
prigimtimi
ir
viskas
prasideda
nuo
to,
kaip
skirtingai
mūsų
smegenys
toleruoja
neapibrėžtumus.
Vieni
mūsų
yra
linkę
labiau
nerimauti,
o
kiti

mažiau.
Atsargesni
(linkę
labiau
nerimauti)
vaikai
palaipsniui
susiformuoja
atitinkamus
įpročius,
linkę
į
kitokius
žaidimus,
knygas
nei
aktyvesni
ir
drąsesni
žmonės.
Ir
per
daug
metų
žmonės
tampa
labiau
konservatyvūs
arba
liberalūs.

Net
jeigu
ši
teorija
neteisinga,
bet
kurioje
visuomenėje
visada
bus
pasiskirstymas:
dalis
žmonių
bus
labiau
konservatyvūs,
o
kita

labiau
liberalūs
nei
vidurkis.
Tad
vienintelė
išeitis
yra
šioms
grupėms
sugyventi
atsižvelgiant,
suprantant
ir
gerbiant
vieni
kitų
moralės
kompasus.


Aido
kambariai

Štai
Jonathan
Haidt
meta
gerą
citatą:
“kai
grupė
asmenų

nors
padaro
šventu
(sacred),
jie
nebegali
apie
tai
mąstyti
aiškiai
ir
nešališkai”.

Aplink
šventus
ir
neliečiamus,

tabu

saugomus
objektus,
žmones
ar
idėjas
buriasi
kultai,
kurie
komunikacine
prasme
formuoja
aido
kambarius.
Na
va,
kažkas
pažįstamo.
Pernai
lapkritį
rašiau:
Aido
kambariai“
ir

kaliniai-savanoriai.
Kai
edukacija
neveikia
“.

Trumpai
primenu:
aido
kambariuose
savanoriškai
kalintys
nepriima
jokios
informacijos

išorės,
laikydami

grėsme
aido
kambariui.
Kuo
labiau
juos
spaudžia
išorė
su
savo
argumentacija,
tuo
labiau
aido
viduje
esantys
konsoliduojasi
ir
priešinasi
(“blogiečiai
puola”
).


Raportas

Įdomu,
kad
J.Haidt
kalba
apie

patį,
kaip
ir
M.Syed
savo
knygoje
Mąstymas
be
sienų.
Skirtingų
požiūrių
galia
“.
Abu
autoriai
mano,
kad
aido
kambarių
kaliniai
pradės
įsiklausyti
į
išorės
argumentus
tik
tada,
kai
į
išorę
nežiūrės
priešiškai,
o
palankiai.

M.Syed
akcentuoja
santykį
(raportą).

J.Haidto
argumentacija
gilesnė
ir
išsamesnė,
susijusi
su
tuo,
kad
žmonių
sprendimams
didesnę
įtaką
daro
emocijos
(dramblys),
o
ne
šaltas
protas
(raitelis).
Apie
analogiją
dramblys
ir
raitelis

pakalbėsime
kitą
kartą,
o
šįkart
puiki
J.Haidt
citata:

When
does
the
elephant
listen
to
reason?
The
main
way
that
we
change
our
minds
on
moral
issues
is
by
interacting
with
other
people.
<…>
if
there
is
affection,
admiration,
or
a
desire
to
please
the
other
person,
then
the
elephant
leans
toward
that
person
and
the
rider
tries
to
find
the
truth
in
the
other
person’s
arguments
“.

Na
va,
vėl
siūlomas
sprendimas
yra

raportas


niekur
nuo
jo
nepabėgsi
:).


Apibendrinam

 • Vertybės
  yra
  apie
  tai
  “kas
  teisinga”.
 • Yra
  šešetas
  fundamentalių
  vertybių,
  kurios
  nulemia
  žmonių
  sprendimus
  per
  moralės
  perspektyvą.
 • Komunikacija
  turi
  suvokti,
  kad
  konservatoriai
  ir
  liberalai
  turi
  skirtingus
  moralės
  kompasus,
  kuriuos
  nulemia
  skirtingi
  vertybių
  rinkiniai:
  liberalai
  akcentuoja
  tris

  šešių,
  konservatoriai
  visas
  šešias
  laiko
  daugmaž
  lygiavertėmis.

 • su
  tuo
  gali
  padaryti
  komunikacija?
  Žinoti,
  suprasti
  ir
  atsižvelgti.

—-

Autoriaus

Kęstučio
Gečo
– 
Linkledin
paskyroje
skelbtas
tekstas

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva