0

2021 09 09

Rugsėjo 9-11 dienomis finansų ministrė Gintarė Skaistė lankysis Slovėnijoje (Brno ir Liublianoje), kur dalyvaus Euro grupės (EG) ir ECOFIN (neformaliame) posėdžiuose bei Eurofi finansų forume. Taip pat ministrė susitiks su Europos Komisijos (EK) nariais – Paolo Gentiloni, Mairead McGuinness ir Tarptautinio Valiutos fondo (TVF) vadove Kristalina Georgieva.

Eurofi finansų forume ministrė G. Skaistė pasisakys Stabilumo ir augimo pakto (SAP), apibrėžiančio ES fiskalines taisykles, peržiūros tema. Peržiūros procesą planuota pradėti gerokai anksčiau, bet dėl pandemijos diskusijose buvo padaryta pertrauka. Tikėtina, kad peržiūros procesas bus atnaujintas dar šiais metais, EK pateiktus pasiūlymus. Šiuo metu dėl pandemijos ES fiskalinių taisyklių taikymas yra laikinai sustabdytas, bet nuo 2023 m. numatoma grįžti prie įprastinio SAP taikymo.

Galima fiskalinių taisyklių reforma bei investicijų skatinimo klausimas bus ir viena iš neformalaus ECOFIN temų. Neformaliame ECOFIN posėdyje finansų ministrai taip pat apsikeis nuomonėmis apie galimybes savanoriškai nukreipti TVF specialiąsias skolinimosi teises (SDR) į pažeidžiamiausias šalis, tokiu būdu joms padedant veikti pandemijos iššūkius. Dar viena ECOFIN sesija bus skirta diskusijai apie šiuo metu vykstančią pasaulinės pelno mokesčio sistemos pertvarką, pritaikant ją skaitmeninio amžiaus iššūkiams ir užtikrinant, kad globalios tarptautinės įmonės sumokėtų teisingą mokesčių dalį jurisdikcijose, kuriose sukuria ekonominę vertę.

EG posėdyje bus aptarta ekonominė euro zonos padėtis, nagrinėjami konvergencijos euro zonoje klausimai, daugiausia dėmesio skiriant COVID-19 poveikiui konvergencijos dinamikai trumpuoju bei vidutiniu laikotarpiu. Taip pat ministrai aptars įmonių mokumo situaciją ir galimas priemones, skirtas palengvinti įmonių restruktūrizavimą ir ekonominį prisitaikymą euro zonoje ekonomikoms atsigaunant po pandemijos. Europos centrinis bankas (ECB) informuos ministrus apie Valdančiosios tarybos sprendimą pradėti skaitmeninio euro projekto tyrimo etapą.

Susitikime su EK komisaru ekonomikos klausimams P. Gentiloni ministrė G. Skaistė aptars SAP peržiūros, ES ekonominės situacijos ir perspektyvų bei tarptautinės ir ES mokesčių darbotvarkės klausimus.  Su komisare finansų rinkų politikos klausimams M. McGuinness ministrė kalbėsis pinigų plovimo prevencijos, fintech, tvariųjų finansų klausimais. Susitikime su TVF vadove K. Georgieva numatoma apsikeisti nuomonėmis SDR paskirstymo klausimais, siekiant kuo efektyvesnio šių išteklių panaudojimo.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos