0

2021 08 11

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija: kokybiškesnės paslaugos, paprastesnis finansavimas

Nuo 2022 metų sausio 1 dienos galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra. Jau patvirtinti reikalavimai personalo išsilavinimui bei patalpoms, reikalingoms akredituotai socialinei priežiūrai teikti. Artimiausiu metu bus atnaujinta ir Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS). Atlikus pakeitimus, bus galima žinoti visus akredituotos socialinės priežiūros teikėjus savivaldybėse, vietų skaičių jose. 

„Tikiu, kad tai yra naujas etapas socialinių paslaugų teikime senjorams, neįgaliesiems, šeimoms. Šiandien ypač svarbu, kad vienodos galimybės gauti kokybiškas socialines paslaugas būtų prieinamos visiems: ir gyvenantiems kaimuose, ir miesteliuose, ir didmiesčiuose. Jau nuo šių metų veikiantys tik akredituoti vaikų dienos centrai yra puikus akreditacijos naudos pavyzdys“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:
•    pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar šeimoms;
•    socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, dienos centre ar asmens namuose);
•    neįgaliųjų, senyvo amžiaus ar socialinę riziką patiriančių asmenų ir šeimų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
•    laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose;
•    intensyvi krizių įveikimo pagalba (įvykio vietoje, socialinių paslaugų įstaigos ir kt.);
•    laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose;
•    psichosocialinė pagalba psichosocialinės pagalbos centre arba šeimos paramos centre;
•    pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
•    neįgaliųjų ar socialinę riziką patiriančių asmenų apgyvendinimas apsaugotame būste.

Vaikų dienos socialinę priežiūrą nuo šių metų pradžios jau teikia tik akredituotas paslaugas teikiančios įstaigos.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turės teikti prašymą ir kitus dokumentus savivaldybei, galės gauti teisę šias paslaugas teikti 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti. Dėl minėtų pakeitimų 2021 m. rugsėjį planuojami mokymai savivaldybėms ir įstaigoms, kurios pageidaus teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Nustačius pažeidimus, teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą gali būti sustabdoma.

Primename, kad socialinei priežiūrai priskiriamų paslaugų nereikėtų painioti su socialinės globos paslaugomis. Pastarosios paslaugos – socialinės globos įstaigų, dienos socialinės globos centrų ir psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigų teikiamos socialinės globos paslaugos, socialinė globa asmens namuose – yra licencijuojamos Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir turi atitikti socialinės globos normas.

Socialinės priežiūros paslaugoms, kurias šalyje teikia maždaug 550 socialinių paslaugų įstaigų, iki šiol buvo taikomi tik rekomendacinio pobūdžio reikalavimai. Šiuo metu tokias paslaugas gauna apie 75 tūkst. asmenų ir šeimų.


 

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos