0

Nacionalinio
saugumo
komisija
(toliau

NSK)
penktadienį
pritarė
Darbo
grupės
valstybės
sienos
kontrolės
ir
apsaugos
stiprinimo
klausimais
pateiktiems
siūlymams
numatyti
ribojimus
asmenims,
turintiems
leidimą
ir
teisę
susipažinti
su
įslaptinta
informacija
(Riboto
naudojimo
(RN),
Konfidencialiai
(KF),
Slaptai
(S)
ir
Visiškai
slaptai
(VS)),
vykti
į
Rusiją
bei
Baltarusiją
asmeniniais
tikslais.

Taip
pat
NSK
pritarė
Darbo
grupės
pasiūlymui
dėl
indikatorių,
kurie
įgalintų
visapusiškai
įvertinti
saugumo
aplinką
ne
tik
Lietuvos

Baltarusijos
pasienyje,
bet
ir
regione
(Latvijos

Baltarusijos,
Lenkijos

Baltarusijos
pasieniuose),
bei
pasiūlytoms
priemonėms,
dėl
kurių
sprendimus
priimtų
LR
Vyriausybė.

Sprendimai
riboti
asmenų,
turinčių
leidimą
ir
teisę
susipažinti
su
įslaptinta
informacija
(RN,
KF,
S
ir
VS),
keliones
į
Rusiją
bei
Baltarusiją
priimti
atsižvelgus
į
Lietuvos
saugumo
tarnybų
indikacijas,
kad
jau
kurį
laiką
Baltarusijos
žvalgybos
tarnybos
yra
suaktyvinusios
veiklą
pasienyje,
Lietuvos
piliečiai
yra
apklausinėjami
pasienio
punktuose,
pasitelkiant
šantažą
ir
psichologinį
spaudimą
verčiami
bendradarbiauti
su
Baltarusijos
žvalgybos
tarnybomis,
didėja
rizika,
kad
valstybės
tarnautojai
ir
pareigūnai,
taps
priešiškų
Baltarusijos
ir
Rusijos
specialiųjų
tarnybų
taikiniu,
gali
tapti
pažeidžiami.

Numatoma,
kad
ribojimai
gali
paliesti
56
tūkst.
asmenų,
turinčių
leidimus
ir
teisę
dirbti
su
įslaptinta
informacija,
įskaitant
ir
RN.
Siekiant
užtikrinti
ribojimus,
NSK
rekomendavo
LR
Krašto
apsaugos
ministerijai,
bendradarbiaujant
su
kitomis
institucijomis,
pateikti
Lietuvos
Respublikos
Valstybės
ir
tarnybos
paslapčių
įstatymo
pakeitimo
projektą.

NSK
taip
pat
pritarė,
kad
saugumo
situacija
pasienyje
su
Baltarusija
pagal
patvirtintus
indikatorius
(tokius
kaip
kylančios
karinio
pobūdžio
rizikos/grėsmės, Baltarusijos
žvalgybos/specialiųjų
tarnybų
veikla
prieš
Lietuvą,
informacinės
atakos
(dezinformacija)
Lietuvos
atžvilgiu,
incidentai
pasienyje
ir
kt.)
būtų
vertinama
reguliariai.
Atsižvelgus
į
objektyvius
indikatorius
dėl
Lietuvos
atsako
priemonių
įgyvendinimo,
apimančio
nuo
asmenų,
transporto,
prekių
srautų
ribojimų
iki
visiško
valstybinės
sienos
su
Baltarusija
uždarymo,
spręstų
Jungtinė
grėsmių
prevencijos
ir
krizių
valdymo
grupė
bei
Nacionalinė
saugumo
komisija,
siūlant
sprendimus
priimti
LR
Vyriausybei.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva