0

2021 09 16

Rugsėjo 24 d. 10 val. Aplinkos ministerija kviečia socialinius partnerius į nuotolinį susitikimą Europos Komisijos siūlomam teisės aktų paketui „Fit for 55“ aptarti.

Šis paketas pavadintas „Fit for 55“ todėl, kad siūlomos teisėkūros priemonės skirtos užtikrinti, jog ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika būtų tinkama iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bent 55 proc. Tai labai svarbu siekiant, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu.

Susitikimo metu bus aptartas Pastangų pasidalijimo reglamentas, kuris paskatintų ES valstybes nares imtis papildomų veiksmų siekiant sumažinti išmetamą ŠESD kiekį tokiuose sektoriuose, kaip pastatai, kelių transportas, smulkioji pramonė ir žemės ūkis.

Bus aptarti ir su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema susiję siūlymai. EK siūlo ŠESD sumažinimo tikslą šioje sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose padidinti 18 proc., o iš lėšų, gautų už aukcionuose parduotus apyvartinius taršos leidimus, didinti Modernizavimo fondą ir kurti naują Socialinį klimato fondą.

Susitikimo dalyviai taip pat aptars EK siūlymą nustatyti griežtesnius įsipareigojimus ES valstybėms narėms dėl žemės naudojimo, jo keitimo ir miškininkystės  sektoriaus indėlio siekiant ŠESD mažinimo tikslų. Numatoma nuo 2031 m. sukurti naują reguliuojamą žemės naudmenų sektorių.

Socialiniams partneriams bus pristatyti ir kiti svarbūs paketo „Fit for 55“ teisės aktai. Tai Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, Energijos mokesčių direktyva, Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyva.

Po paketo „Fit for 55“ pristatymo bus aptarta Lietuvos pozicija, vyks diskusijos. Norintieji dalyvauti susitikime turėtų  užsiregistruoti iki rugsėjo 23 d. 18 val. Užsiregistravusieji elektroniniu paštu gaus prisijungimo nuorodą. Susitikimas vyks per „Microsoft Teams“ platformą.

Kilus klausimų, galima kreiptis elektroniniu paštu marile.kosaite@am.lt.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos