0

2021 09 01

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė pakoregavo Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašą. Taip suvienodinami reikalavimai programų žymėjimo amžiaus indeksu („N-7“, „N-14“, „S“) visiems audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu skleidžiamos programos – per kabelinės televizijos tinklą, interneto svetaines, dalijimosi vaizdo medžiaga platformose ar kitais būdais.

Nustatant, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, turi būti įvertinami jos turinys, tikslas, kontekstas, poveikis (skleidžiamos informacijos poveikis priklauso nuo reiškinių vaizdavimo detalumo, scenų trukmės, dažnio, informacijos įtaigumo) ir atitiktis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nustatytoms išimtims.

Apraše nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, skleisdami neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją dalijimosi vaizdo medžiaga platformose, informaciją nepilnamečiams riboja naudodamiesi platformos teikiamomis techninėmis priemonėmis.

Apraše lieka galioti ankstesnė nuostata, kad jeigu viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, jų dalyviai, televizijos programų transliuotojai, žurnalistai ir kiti už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingi asmenys negali savarankiškai nustatyti, ar ketinama skleisti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai, jie gali kreiptis į žurnalistų etikos inspektorių arba Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir prašyti, kad jie pateiktų savo rekomendacijas dėl konkrečios jų ketinamos skleisti viešosios informacijos priskyrimo neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos kategorijai, jos žymėjimo ir taikytinų skleidimo apribojimų.

Naujojoje aprašo redakcijoje taip pat nustatoma, kad viešuosiuose renginiuose, kuriuose skleidžiama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, nepilnamečiai gali dalyvauti lydimi suaugusio asmens.

Aprašą buvo būtina pakoreguoti derinant jo nuostatas su pokyčiais ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje ir pagal ją atitinkamai pakeistomis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos