0

Šv.
Jeronimo
premijos
lietuvių
literatūros
vertėjui
į
užsienio
kalbą
laureatu
šiemet
išrinktas
Kamilas
Pecela,
o

užsienio
literatūros
vertimus
į
lietuvių
kalbą
įvertinta
Dalia
Švambarytė.

Lietuvių
literatūros
vertėjui
į
lenkų
kalbą
dr. Kamilui
Pecelai 
Šv.
Jeronimo
premija
skirta

aukštą
profesinį
meistriškumą
ir
produktyvumą
verčiant
į
lenkų
kalbą
šiuolaikinės
lietuvių
grožinės
ir
filosofinės
literatūros
kūrinius
bei
aktyvią
akademinę
pedagoginę
veiklą
garsinant
Lenkijoje
lietuvių
literatūrą,
kalbą
ir
kultūrą.
Laureatą
išrinko
komisijos
nariai
Birutė
Jonuškaitė,
Rūta
Lazauskaitė,
Leonardas
Vilkas,
Kazys
Uscila,
Barbara
Orszewska.

Tarp
K.
Pecelos
vertimų

Ričardo
Gavelio
„Vilniaus
pokeris“,
Kristinos
Sabaliauskaitės
„Silva
rerum“
(III
ir
IV
dalys),
Dainos
Opolskaitės
„Dienos
piramidės“,
Aleksandro
Štromo
„Laisvės
horizontai“,
Herkaus
Kunčiaus
„Lietuviškos
apybraižos“,
Tomo
Venclovos
ir
Leonido
Donskio
tekstai,
kiti
lietuvių
prozos
ir
eseistikos
kūriniai,
taip
pat
Vilniaus
ir
Kauno
architektūros
gidai.


Dalia
Švambarytė
 įvertinta

klasikinės
kinų
ir
japonų
literatūros
vertimus,
gebėjimą
prisitaikyti
prie
autoriaus
stiliaus,
atrasti
savitą
skambesį
japoniškai
ir
kiniškai
poezijai,
perteikti
japoniškojo
prozinio,
dramaturginio,
liturginio
žodžio
subtilybes,

švarią
ir
turtingą
vertimų
kalbą.
Laureatę
išrinko
komisija,
kurioje
dirbo
Irena
Aleksaitė,
Diana
Bučiūtė,
Gabija
Čepulionytė,
Rūta
Jonynaitė
ir
Rūta
Lazauskaitė.

Japonologė,
orientalistė,
Vilniaus
universiteto
Filosofijos
fakulteto
Azijos
ir
transkultūrinių
studijų
institute
dirbanti
doc.
D.
Švambarytė
yra
išvertusi
japonų
poezijos
ir
sudariusi
„Klasikinės
japonų
literatūros
antologiją“
(išleista
2022
m.).
Ši
knyga

tai
japonų
raštijos
panorama
nuo
seniausių
laikų
iki
XX
amžiaus
vidurio.

Kiekvienas
į
antologiją
įtrauktas
kūrinys
pristatomas
trumpu
straipsniu
ir
papildomas
išsamiais
komentarais,
suteikiančiais
žinių
apie
Japonijos
istoriją,
geografiją,
visuomenę,
japonų
kalbos
raidą.
Kadangi
orientuojamasi
ne
tik
į
plačiąją
auditoriją,
bet
ir
į
būsimuosius
vertėjus
japonologus,
knygoje
galima
rasti
klasikinės
japonų
gramatikos
santrauką,
terminų
sąvadą,
žodyninių
straipsnelių
ir
kitų
vertingų
priedų.
Visi
tekstai
versti

originalo
kalbos
(klasikinės
japonų,
šiuolaikinės
japonų,
klasikinės
kinų),
didžioji
dauguma
lietuviškai
publikuojami
pirmą
kartą.

Doc.
D.
Švambarytė
taip
pat
yra
išvertusi
japonų
literatūros
klasikai
priskiriamą
Murasaki
Shikibu romaną
„Sakmė
apie
princą
Gendži“,
Kabuki
ir
No
teatrų
pjesių,
kitų
japonų
literatūros
kūrinių.
Ji
vertė
ir
klasikinės
kinų
kalbos
paminklą,
daoizmo
veikalą
„Laozi“,
kurio
patobulintas
vertimas
Lietuvoje
išleistas
net
keturis
kartus.

Ne
mažiau
svarbi
mokslininkės
veiklos
sritis

būsimųjų
vertėjų
ugdymas,
savo
pavyzdžiu
ir
pedagoginiu
dėmesingumu
įtraukiant
juos
į
lietuviškosios
japonologijos
mokyklos
kūrimą
ir
vystymą.

Kultūros
ministerijos
ir
Lietuvos
literatūros
vertėjų
sąjungos
skiriamos
Šv.
Jeronimo
premijos
laureatams
bus
įteiktos
Tarptautinę
vertėjų
dieną

rugsėjo
30,
šeštadienį,
Kultūros
ministerijos
Baltojoje
salėje.

Kultūros
ministerijos
informacija

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva