0

2021 08 27

Valstybė, perdavusi notarams funkciją užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų sudaromų sandorų teisėtumą bei kitų asmenų ir valstybės interesų apsaugą, privalo užtikrinti ir tinkamą notarų paslaugų prieinamumą. Teisingumo ministerija, siekdama didinti notarinių veiksmų prieinamumą visoje šalies teritorijoje, planuoja artimiausiu metu didinti notarų skaičių ir skelbti viešuosius konkursus notaro pareigoms eiti Vilniaus, Kauno miestų ir rajonų savivaldybėse bei kituose šalies regionuose.

Dalyvauti notaro konkurse galės asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatytus reikalavimus.

Siekiant padidinti konkurenciją ir sudaryti galimybę asmenims, siekiantiems notaro karjeros, dalyvauti viešuose konkursuose eiti notaro pareigas, jau organizuojamas ir notaro kvalifikacinis egzaminas.

Rugpjūčio 25 d. Teisingumo ministerija taip pat paskelbė konkursą 10 kandidatų į notarus (asesorių) vietoms užimti.

Asmuo, pageidaujantis laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, Teisingumo ministerijai privalo pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (el. p. rastine@tm.lt):

1. prašymą leisti laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą (elektroniniu būdu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu);

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;

4. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. dokumentus, patvirtinančius teisinio darbo stažą, ir jų kopijas;

6. kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimo patvirtinimo dokumentą ir jo kopiją;

7. išsamų gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 3 d. 12 val. adresu: Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius, el. p. rastine@tm.lt.

Notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatus nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R- 482 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 266 2858, (8 5) 266 2952.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos