0

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius birželio 24 d. Varšuvoje vykusiame trišaliame Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų ir žemdirbių organizacijų atstovų susitikime pasirašė bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų deklaraciją, kuria Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės raginamos uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės žemės ūkio produkcijos importą, svarstyti galimybę dėl šios produkcijos tranzito per Europos Sąjungos teritoriją uždraudimo.

Deklaracija taip pat raginama esant nepalankioms kainoms rinkoje pertekliniam grūdų kiekiui taikyti intervencinio grūdų supirkimo sistemą, taip palaikant grūdų kainą, užtikrinant grūdų augintojų pajamas ir prisidedant prie Pasaulio maisto programos tikslų įgyvendinimo.

Susitikimo šalys vieningai pritarė deklaracijos siekiui padėti Ukrainai atkurti iki karo buvusias rinkas, o pastaruoju metu pasigirstant abejonių dėl nesąžiningos prekybos praktikos tarp šalių, sutarta dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų suvaldyta galima nesąžininga prekyba tarp šalių ateityje.

Š. m. gegužės 14 d. Kyjive vykusiame trišaliame susitikime buvo nutarta deklaraciją papildyti dar viena nuostata, kviečiant Europos Sąjungos institucijas ir valstybes nares apriboti Rusijos žemės ūkio produktų gamintojų prieigą prie pažangių pasaulinių technologijų ir įrangos.

Be kita ko, susitikime Varšuvoje deklaracija papildyta raginimu pasmerkti Rusiją už neteisėtai pasisavintų grūdų, užaugintų ir saugomų laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, eksportą.

V. Pranckietis, dėkodamas Lenkijos kolegoms su surengtą susitikimą tęsiant Lietuvos iniciatyvą, teigė, kad visi ir visais būdais siekiame taikos. „Galvodami apie Liublino trikampio formato ateitį, turime galvoti ir apie Europos Sąjungą su Ukraina: kalbėdami apie ateities Europos Sąjungos bendrą žemės ūkio politiką po 2027 m. tikimės, kad ji bus jau kartu su Ukraina. Kalbant apie 2050 m., maisto reikės bent 30 proc. daugiau nei dabar, todėl Ukrainai nereikės ieškoti rinkų – rinkos ieškos Ukrainos. Taika ateis, bet ji turi būti sukurta visų mūsų bendravime ir bendradarbiavime. Šis susitikimas – tai puiki platforma dialogui, kurį turime tęsti ateityje, į susitikimų darbotvarkes įtraukiant Ukrainos Europos Sąjungos integracijos ir su tuo susijusių iššūkių, Europos Sąjungos bendros žemės ūkio politikos po 2027 m. ir kitus klausimus“, – kalbėjo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

„Pasirašydami šią deklaraciją turime puikią progą atkreipti pasaulio šalių dėmesį į Rusijos grėsmę. Dažnai girdėdavome kalbant, kad pasaulio problema yra Ukrainos grūdai, o ne Rusijos pavogti ukrainietiški grūdai. Tačiau jau matome gerus pokyčius ir tas supratimas keičiasi. Mūsų šalių politikai ir ūkininkai prie to taip pat prisidėjo“, – teigė K. Starkevičius, kviesdamas šiuos klausimus kelti kuo įvairesniuose formatuose.

Susitikime dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų žemės srityje veikiančių komitetų ir Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkai, žemdirbių organizacijų atstovai. Tai jau trečiasis Liublino trikampio formato susitikimas. Pirmasis susitikimas vyko š. m. balandžio 5 d. Vilniuje, antrasis – š. m. gegužės 14 d. Kyjive.

The post Varšuvoje pasirašyta Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų deklaracija dėl Rusijos karo Ukrainoje padarinių žemės ūkio sektoriuje suvaldymo appeared first on Kauniečiams kasdienės naujienos.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Pasaulis