0

Dalinkitės

Lietuvoje
nuo
kitų
metų
vidurio
planuota
įvesti
naują
E
-tolling
kelių
apmokestinimo
sistemą,
kuri
mokesčius
skaičiuotų
pagal
nuvažiuojamą
atstumą,
o
ne
kelių
naudojimosi
laiką.
Tačiau
jau
dabar
žinoma,
kad
projektas
bus
įgyvendintas
vėliau.

Pasak
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcijos
(LAKD)
generalinio
direktoriaus
Mariaus
Švaikausko,
E-tollingo
projektas
vis
dar
yra
užstrigęs
teisiniuose
ginčuose
ir
teismų
maratonų
baigtis
artimiausiu
metu
dar
labai
miglota.

„Nuo
viešųjų
pirkimų
procedūrų
pradžios
2021
metais
buvo
inicijuoti
4
teisminiai
ginčai,

kurių
vienas
vyksta
iki
šiol.
Sulaukėme
pirmos
instancijos
teismo
sprendimo,
kuris
buvo
palankus
LAKD,
tačiau
tikėtina
bus
vėl
skundžiamas
apeliacine
tvarka,
todėl
ginčų
karuselė
tikėtina,
suksis
ir
toliau.
Tenka
pripažinti,
kad
viešųjų
pirkimų
dalyviai
savo
verslo
interesus
iškelia
aukščiau

valstybės
ir
visuomenės,
akivaizdžiai
naudojasi
visomis
įmanomomis
teisinėmis
priemonėmis
ir
trukdo
įgyvendinti
šį
valstybei
svarbų
projektą“,

pastebi
M.
Švaikauskas
ir
priduria,
kad
teismai
tenkino
viešojo
pirkimo
dalyvių
ginčų
metu
pateiktus
prašymus
pritaikyti
laikinąsias
apsaugos
priemones,
o
tai
reiškia,
kad
visos
viešųjų
pirkimų
procedūros
šiuo
metu
yra
sustabdytos.

Laikinos
apsaugos
priemonės
jau
taikomos
ilgiau
nei
metus,
todėl
LAKD
negali
nei
tęsti,
nei
nutraukti
viešojo
pirkimo,
net
jei
toks
scenarijus
ir
būtų
palankus.
Pasak
LAKD
generalinio
direktoriaus,
net
jei
teisminiai
ginčai
pasibaigtų
šiandien,
viešuosius
pirkimus
laimėjęs
tiekėjas
nespės
įgyvendinti
projekto
iki
numatyto
termino 

2024
m.
liepos
1
d.,
nes,
tiek
vidaus,
tiek
LAKD
pasitelktų
išorės
ekspertų
vertinimu, 
elektroninės
kelių
rinkliavos
sistemos
sukūrimas
ir
įdiegimas
techniškai
neįmanomas
per
trumpesnį
nei
14
mėnesių
laikotarpį.

Naujoji
kelių
rinkliavos
sistema
galėtų
startuoti
2025
m.
liepos
1
dieną.
Pasak
M.
Švaikausko,
naujoji
LAKD
vadovų
komanda
atsakingai
įvertino
susiklosčiusią
situaciją:
atliko
vidinį
projekto
auditą,
pasitelkė
išorės
ekspertus,
kruopščiai
išsinagrinėjo
projekto
technines
sąlygas,
išanalizavo
projekto
įgyvendinimo
procesą,

naujo
įsivertino
visas
projekto
įgyvendinimo
rizikas.

„Akivaizdu,
kad
viešųjų
pirkimų
procedūros,
kurtos
ir
tobulintos
tam,
kad
užtikrintų
skaidrų
pirkimų
procesą,
suponuoja
ir
galimo
piktnaudžiavimo
galimybes.
Šis
atvejis
yra
akivaizdus
įrodymas,
kaip
paslaugos
teikėjai
ginčydamiesi
ir
skųsdami
jiems
nepalankius
sprendimus
gali
sustabdyti
viešųjų
pirkimų
procedūras
ir
užkirsti
kelią
projekto
įgyvendinimui.
Tačiau
nepaisant
to,
kad
esame
tapę
sistemos,
turinčios
spragų,
įkaitais,
ekspertų
vertinimai
įpareigoja
ir
LAKD
prisiimti
dalį
atsakomybės
dėl
projekto
nesėkmės.
Todėl
dėsime
visas
pastangas,
kad
projektas
būtų
įgyvendintas
iki
naujos
nurodytos
datos“, 

sako
M.
Švaikauskas
ir
priduria,
kad
šiuo
metu
LAKD
specialistai
yra
apsvarstę
ir
įvertinę
visas
galimas
strategijas,
susijusias
su
tolimesniu
šio
projekto
įgyvendinimu,
eliminuojant
jo
neįgyvendinimo
ar
terminų
nukėlimo
rizikas
ateityje.

„Dėl
teismų
pritaikytų
laikinųjų
apsaugos
priemonių
ir
valdant
rizikas,
kol
kas
negalime
dalintis
jokiomis
įžvalgomis
ar
prognozėmis,
kaip
galėtų
būti
toliau
įgyvendinamas
šis
projektas,
tačiau
esame
įsipareigoję
LR
susisiekimo
ministerijai
pateikti
konkrečius
sprendimus
dėl
tolimesnio
E-tolling
projekto
įgyvendinimo“, 

apie
tolimesnę
projekto
eigą
kalba 
M.
Švaikauskas.

Pasak
jo,
konstatavus,
kad
E-tolling
projektas
nebus
įgyvendintas
iki
numatytos
datos
ir
numačius
naują
projekto
įgyvendinimo
datą,
neatidėliojant
bus
imtasi
visų
būtinų
teisinių,
procesinių
ir
kitų
veiksmų,
o
apie
tolesnius
su
projekto
įgyvendinimu
susijusius
veiksmus
bus
pranešta
iškart
atsiradus
galimybei.

„Žinia,
kad
E-tolling
projektas
bus
įgyvendintas
vėliau
nei
planuota
nėra
pozityvi
ir
ne
to
buvo
tikėtasi
šį
projektą
kuriant.
Labai
apmaudu,
kad
viešųjų
pirkimų
procedūros,
teisminiai
procesai
pareikalavo
daug
laiko,
energijos,
taip
pat
ir
finansinių
nuostolių.
Vis
tik
šio
projekto
vėlesnis
įgyvendinimas
didesnės
įtakos
Valstybei
ir
kelių
rinkliavos
sistema
besinaudojantiems
asmenims
neturės,
nes
toliau
veiks
šiuo
metu
galiojanti
kelių
naudotojo
mokesčio
sistema
(vinjetės)“,

kalba
LAKD
generalinis
direktorius.

Vyriausybė
yra
nustačiusi
naujus
mokesčio

naudojimąsi
Lietuvos
keliais
dydžius,
kurie
nebuvo
keisti
nuo
2015
metų.
Planuojama
per
metus
surinkti
apie
90
mln.
eurų
kelių
naudotojo
mokesčio,
kuris
bus
skiriamas
magistralinių
kelių
plėtrai
ir
priežiūrai.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva