0

2021 08 25

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui pareigūnams, kurie prisideda prie neteisėtos migracijos krizės suvaldymo, papildomai skirti priemokas. Pareigūnams, kurie saugo valstybės sieną ir neįleidžia asmenų, mėginančių neteisėtai kirsti Lietuvos sieną, planuojama skirti 50 proc. pareiginės algos dydžio priemoką, pareigūnams, kurie užtikrina migrantų stovyklaviečių apsaugą ir kurie malšina riaušes, būtų skiriama 30 proc. priemoka, o 20 proc. priemoka – pareigūnams, organizuojantiems ir vykdantiems viešosios tvarkos užtikrinimo stovyklaviečių savivaldybių teritorijoje funkciją, be leidimo pasišalinusių iš stovyklaviečių nelegalių migrantų paieškos, lydėjimo į gydymo įstaigas ir kitas panašias funkcijas.

„Šiuo metu prie valstybės sienos pareigūnai dirba pavojingomis sąlygomis. Jie turi būti nuolat pasirengę atremti galimas provokacijas ar netikėtus veiksmus. Vadovaujantis šios dienos sprendimu, pareigūnams bus mokami didesni atlyginimai už jų darbą neskaičiuojant valandų“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Planuojama, kad priemokos kiekvieną mėnesį būtų skirtos pasieniečiams, policijos pareigūnams, viešojo saugumo pareigūnams ir ugniagesiams, kurie tiesiogiai dalyvauja valdant ekstremalią situaciją dėl neteisėtos migracijos. Taip pat pareigūnams bus kompensuojami mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą.

Priimtas sprendimas ir dėl pareigūnų, kurie dėl įtemptos situacijos negalėjo pasinaudoti atostogomis, jeigu jie norės, jiems bus skirtas poilsis sanatorijose Palangoje ar Druskininkuose. Be to, pareigūnams, saugantiems sieną lauko sąlygomis, ketinama skirti lėšų naujai lauko aprangai.

Vyriausybė taip pat pritarė Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui kompensuoti 1255,29 tūkst. eurų, tarp jų 1130,5 tūkst. eurų, statutinių tarnybų 2021 m. liepos mėnesį patirtas darbo užmokesčio išlaidas. Vyriausybės nutarimu kompensuojamos priemokos už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą tiems pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kurie tiesiogiai dalyvavo valdant ekstremalią situaciją dėl neteisėtos migracijos.

Iš Vyriausybės rezervo Valstybės sienos apsaugos tarnybai bus skirta 629,32 tūkst. eurų, Policijos departamentui – 345,19 tūkst. eurų, Viešojo saugumo tarnybai – 223,2 tūkst. eurų, o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui – 45,81 tūkst. eurų. Patirtos išlaidos bus kompensuojamos ir Migracijos departamentui – 7,1 tūkst. eurų bei Turto valdymo ir ūkio departamentui – 4,67 tūkst. eurų.

„Vidaus reikalų sistemos statutinėms tarnyboms mokamos kompensacijas už patirtas išlaidas. Tai mūsų įsipareigojimas pareigūnams, kurie šiuo metu dirba ir padeda valdyti neteisėtos migracijos krizę. Pareigūnams šiuo metu tenka ypač dideli iššūkiai tiek rūpinantis valstybės sienos saugumu, tiek užtikrinant viešąją tvarką“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos