0

Nuo
spalio
1
d.
keičiasi
Viešojo
valdymo
agentūros
pavaldumas

ji
taps
Vyriausybės
įstaiga.
Šiam
Vidaus
reikalų
ministerijos
siūlymui
šiandien
buvo
pritarta
Vyriausybės
posėdyje.

Pasak
vidaus
reikalų
ministrės
Agnės
Bilotaitės,
sprendimu
siekiama
sklandžiai
pasirengti
Valstybės
tarnybos
pertvarkos
įgyvendinimui,
kuri
palies
visas
šalies
įstaigas,
taip
pat
užtikrinti
sistemingą
viešojo
valdymo
formavimą
ir
tobulinimą
ateityje.

„Ši
Vyriausybė
skiria
ypatingą
dėmesį
valstybės
tarnybos
efektyvumui,
aukštesnio
statuso
suteikimas
Viešojo
valdymo
agentūrai
buvo
numatytas
Vyriausybės
programoje
ir
Valstybės
tarnybos
koncepcijoje.
Ryžtingai
judame
į
priekį

Agentūra
turi
tapti
viešojo
valdymo
kompetencijų
centru,
turinčiu
analitinius
ir
pokyčio
valdymo
pajėgumus.
Vyriausybės
įstaigos
statusas
dar
labiau
sustiprins
jos
nepriklausomumą,
sprendimų
nešališkumą,
bus
užtikrintos
vienodos
sąlygos
visų
valstybėje
veikiančių
įstaigų
kokybiškam
veiklos
vystymui“,

sako
Vidaus
reikalų
ministrė
Agnė
Bilotaitė.

Anot
ministrės
A.
Bilotaitės,
Agentūra
turės
ir
daug
platesnį
veikimo
bei
atsakomybės
lauką,
bus
atsakinga

valstybės
įstaigų
vadovų
karjeros
valdymą
ir
žmogiškųjų
išteklių
politikos
įgyvendinimą.
Be
to,
jai
bus
pavesta
svarbi
funkcija

rūpintis
teigiamos
viešojo
sektoriaus
įstaigų
reputacijos
nuosekliu
formavimu
bei
talentų
pritraukimu
į
valstybės
tarnybą.

Ji
taip
pat
rinks
ir
sistemins
informaciją
apie
viešojo
sektoriaus
pokyčius,
šalyje
teikiamų
administracinių
ir
viešųjų
paslaugų
kokybės
ir
prieinamumo
stebėseną.

Valstybės
tarnybos
pertvarka,
o
taip
pat
ir
Agentūros
perdavimas
Vyriausybei
yra
vieni
svarbiausių
šios
kadencijos
Vyriausybės
darbų.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Lietuva