0

2021 10 25

Aplinkos ministerija, siekdama numatyti, kokiomis kryptimis artimiausią dešimtmetį siekti pažangos sprendžiant svarbiausias aplinkos problemas ir klimato kaitos iššūkius, kviečia įsitraukti ir visuomenę.

 

Vienas svarbiausių ministerijos siūlomų planavimo dokumentų – Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. programos projektas.

 

Projekte įvardytoms pažangą stabdančioms aplinkos, miškų ir klimato kaitos sektoriaus problemoms spręsti numatyta keturiolika pažangos krypčių (priemonių). Jų tikslas – spartesnė pastatų renovacija, veiksmingesnė klimato kaitos valdymo politika, didesnis atsparumas ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams, geresnė vandens telkinių būklė, išsaugota biologinė įvairovė, žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotoje aplinkoje, sutvarkytos iš praeities paveldėtos užterštos ir pažeistos teritorijos, miškų plėtra ir darnus miškų sektoriaus vystymasis, didėjantis atliekų perdirbimas ir prevencija, stipresnė neigiamo poveikio aplinkai prevencija ir valdymas, geresnės ir labiau prieinamos vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo paslaugos regionuose.

 

Su projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki lapkričio 11 d. el. paštu jurga.alekniene@am.lt.

 

Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. programą tvirtins Vyriausybė. Ši programa – ne vienintelis Aplinkos ministerijos rengiamas planavimo dokumentas artimiausiam dešimtmečiui, tačiau jis padės integruoti aplinkos sektoriui reikalingus planavimo dokumentus į bendrą Vyriausybės kuriamą strateginio, teritorijų planavimo, regionų plėtros ir viešųjų finansų valdymo sistemą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos