0

2021 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Ekonomikos ir inovacijų misterija atnaujino subsidijų savarankiškai dirbantiems aprašą. Iki rugsėjo 1 d. prašymą subsidijai gauti gali pateikti tie 2020 m. ir tie individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla buvo įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, tačiau anksčiau į subsidiją jie negalėjo pretenduoti, nes veiklą buvo išregistravę iki 2020 m. lapkričio 6 d. Nuo šiandien apraše nustatytus kriterijus atitinkantys, savarankiškai dirbantys gyventojai supaprastiną paraiškos formą gali pateikti per Mano VMI (Pateikti paraišką individualią veiklą vykdančio asmens subsidijai gauti).

 „Kvietimas teikti paraiškas subsidijai gauti atnaujintas Vyriausybei pritarus priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo tvarkos keitimams. Subsidijoms veiklos likvidumui palaikyti papildomai skirta beveik 2,4 mln. Eur“, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento atstovė Danutė Laurinavičienė.

Paraiškos formos pateikimo procesas dėl subsidijos savarankiškai dirbantiems nepasikeitė. Prisijungus prie Mano VMI gyventojai ras jau užpildytą paraišką, su kuria tereikia susipažinti – įsitikinti, jog pateikti duomenys yra korektiški, ir patvirtinti. Paraišką pateikęs gyventojas asmenine žinute Mano VMI bus informuojamas, ar jo paraiška yra tenkinama, ar ne, ir jeigu ne, tai kodėl.

Subsidija gali būti skiriama gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, kai tenkinamos šios sąlygos:

  1. 2020 m. vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir / ar verslo liudijimą, įtrauktą į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą:
  • ribojamų individualių veiklų pagal pažymą sąrašas yra čia,
  • ribojamų veiklų pagal verslo liudijimą sąrašas yra čia.
  1. 2020 m. vykdytos individualios veiklos trukmė atitinka bent vieną iš šių punktų:
  • individualią veiklą pagal pažymą gyventojas buvo įregistravęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba
  • verslo liudijimą (-us) gyventojas buvo įsigijęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba
  • jeigu gyventojas keitė individualios veiklos formą, tačiau bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė sudaro ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų (nenutrūkstamai ar su pertraukomis) nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai.
  1. Gyventojo 2019 metais gautos apmokestinamosios pajamos iš neindividualios veiklos neviršija 6 660 Eur, o 2020 metais gautos visos apmokestinamosios pajamos neviršija 21 852 Eur.
  2. Gyventojas yra pateikęs pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m. (jei privalo).

Taip pat gyventojas negali būti bankrutuojantis; privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; savo vardu finansų įstaigoje atidarytą atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą; turi nevykdyti veiklos sektoriuose, kurie išvardyti Europos Komisijos Reglamente[1].

Subsidijos dydis priklausys nuo veiklos vykdymo laikotarpio ir formos.

Jeigu gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą, subsidija sudarys 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, subsidija sudarys 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jei gyventojas individualią veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip
90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, jam bus skirta 100 Eur subsidija.

Jei gyventojas vykdė ir individualią veiklą pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, arba pakeitė vieną veiklos formą į kitą, jam skiriama viena subsidija, kuri gali sudaryti: 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo visų 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, t. y. bus sudedamas pajamų mokestis, apskaičiuotas už abi veiklos vykdymo formas.

Subsidijų vertinimo procesas.

Gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar gyventojui gavus subsidiją nebus viršyta didžiausia leistina pagalbos suma, nustatyta Europos Komisijos reglamentu[2]. LVPA tinkamų subsidijuoti paraiškų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, gyventojui ją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Paminėtina, kad pagal naują pagalbos priemonės skyrimo tvarką nuo pandemijos nukentėję individualią veiklą vykdantys gyventojai gali pretenduoti ir į kompensacijas dėl patalpų nuomos bei su jų eksploatavimu susijusių išlaidų. Dėl šių kompensacijų reikia kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), tel.  8 5 210 7510, el. paštas uzklausos@invega.lt

Primename, jog konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. Konsultacijos aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.


[2] Bendra suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus arba 100 000 Eur, kai vykdoma krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos