0

2021 10 27

Vyriausybės pasitarime aptartas Pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Astravo atominėje elektrinėje (AE) planas. Nutarta pritarti šiam planui ir iš valstybės biudžeto jam įgyvendinti  2022 metais skirti 17,75 mln. eurų.

Toks apimantis kompleksines priemones planas parengtas pirmą kartą. Skaičiuojama, kad penkerių metų laikotarpiui pasirengti galimai Astravo AE nelaimei būtina skirti  91,5 mln. eurų. Finansavimas susietas su būtinųjų funkcijų vykdymu pagal Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (Branduolio planas).

„Astravo atominės elektrinės grėsmė yra nuolatinė, todėl būtina užtikrinti valstybės, savivaldos ir visuomenės pasirengimą galimai branduolinei ar radiologinei avarijai. Šios lėšos – tai investicijos į valstybės saugumą“, –  teigia vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas.

Priemonių plane yra išskirtos pirmojo prioriteto priemonės. Būtina jas finansuoti tiek, kiek reikia lėšų joms visiškai įgyvendinti, siekiant užtikrinti 23 valstybės institucijų ir 18 savivaldybių pasirengimą. Mažiau svarbios priemonės plane išskirtos kaip antrasis prioritetas. Būtiniausių priemonių pavyzdžiai: automatinės vandens stoties ir radioaktyvumą matuojančios mobilios sistemos įsigijimas, apsirūpinimas respiratoriais ir kitomis asmeninės apsaugos priemonėmis, apranga, ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų įrengimas 100 km zonoje esančiose valstybės institucijose.

Įvykus avarijai AE, gyventojai būtų informuoti trumpaisiais pranešimais per mobiliuosius telefonus ir sirenų kauksmu, o vėliau per radiją ir televiziją gautų tikslią informaciją ir patarimus, kaip incidento atveju elgtis. Valstybės ir savivaldybių institucijos yra parengusios planus, pagal kuriuos būtų organizuojama gyventojų apsauga, prireikus – skubus gyventojų evakavimas.

Ypatingą dėmesį pasirengimui būtina skirti Vilniaus rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse, kurių teritorijos patenka į 30 km zoną nuo Astravo AE ir jose tikėtinas didžiausias radiacinis pavojus. Savivaldybės, esančios 100 kilometrų atstumu nuo Baltarusijos AE, yra aprūpintos stabiliojo kalio jodido preparatais.

Radiologinį pavojų yra parengtos fiksuoti radiacinio stebėjimo stotys, kurių pasienyje su Baltarusijos Respublika tinklas veikia 24/7 režimu. Už antžeminę ir radiacinę oro žvalgybą yra atsakingi ugniagesiai gelbėtojai ir pasieniečiai. 

Valstybė ir savivaldybės turi savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir yra pasirengusios veikti pagal įvairius scenarijus, tačiau gyventojai savo ruožtu taip pat turėtų ruoštis. Gyventojams aktuali informacija pateikiama ekstremaliosioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje, sukurtoje remiantis geriausia tarptautine praktika – www.lt72.lt. Vidaus reikalų ministerija kitąmet organizuos informavimo kampaniją, kuria bus siekiama bendro ir plataus visuomenės grupių švietimo ir informavimo, susijusio su gyventojų pasirengimu galimai avarijai Astravo AE.

Priemonių planą parengė Vyriausybės kanceliarija kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, bendradarbiaudami su Branduolio plane nustatytomis atsakingomis institucijomis, kurios teikia ir tikslina duomenis, būtinus užtikrinti tinkamą pasirengimą.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos