0

2021 10 13

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtiems Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimų projektams, kurie parengti tiek atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2021 m. rugsėjo 3 d. posėdžio metu apsvarstytą 2022 metų minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį – 730 eurų, tiek atsižvelgiant į 2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties projektą, kuriame numatyta Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (toliau – BD) 2022 metams didinti iki 181 euro (šiuo metu – 177 eurai) ir padidinti mažiausių valstybės tarnautojų pareiginių grupių minimalius pareiginių algų koeficientus.

Siekiant užtikrinti tvarų valstybės tarnautojų ir pareigūnų žemiausių pareigybių darbo užmokestį, palyginti su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, planuojamu darbo užmokesčio didėjimu, Valstybės tarnybos įstatymo projektu siūloma padidinti žemiausios 10 pareigybių grupės minimalius pareiginių algų koeficientus, o Vidaus tarnybos statuto projektu siūloma padidinti 13–15 pareigybių grupių minimalius pareiginių algų koeficientus.

 Projektams įgyvendinti papildomi valstybės biudžeto asignavimai bus numatyti 2022 metų valstybės biudžete.

Jums gali patikti

Komentarai

Comments are closed.

Dagiau iš temos: Greitos naujienos